Vai trò của tri thức triết học trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Cập nhật ngày 17/12/2022 bởi Mỹ Chi

Bài viết Vai trò của tri thức triết học trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moviee tìm hiểu Vai trò của tri thức triết học trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Vai trò của tri thức triết học trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ”

Đánh giá về Vai trò của tri thức triết học trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ


Xem nhanh
Phần 1 - Chương 1 - Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin (Năm học 2021-2022)
Tài liệu sử dụng, tham khảo: Giáo trình triết học Mác - Lênin, NXB CTQG, 2021; Giáo trình triết học, NXB Lý luận chính trị, 2007; Hỏi và đáp về triết học Mác - Lênin, NXB CTQG, 2002; Hỏi và đáp môn NNLCB CCNML, NXBCTQG, 2010; Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, 2013; Học thuyết kinh tế Mác - Lênin về phương thức sản xuất TBCN, NXB Lao động, 2013; Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - Lênin, NXB CTQG, 2008; Một số chuyên đề về Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXB Lý luận chính trị, 2008 và các tài liệu khác.
Kênh Youtube Triết học123
Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùng và TS. Hà Thị Bắc
Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem, có những nhận xét, động viên để tôi có những video tốt hơn. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Mong các bạn chia sẻ để mọi người biết nhiều hơn về kênh, đăng kí để kênh đạt mốc 10 nghìn người đăng kí.
Trân trọng,
#HùngLê-Lýluậnchínhtrịvàxãhội
#Sử Việt
#Triết học 123
#triết_học #triết_học_Mác_Lênin
#chủ_nghĩa_xã_hội_khoa_học
#chủ_nghĩa_duy_vật_biện_chứng
#phép_biện_chứng_duy_vật
#chủ_nghĩa_duy_vật_lịch_sử

     Thế giới quan là hệ thống khái niệm của con người về thế giới, về vị trí của con người trong thế giới đó, về chính bản thân cuộc sống của con người và loài người trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, bao gồm nhiều yếu tố như tình cảm, lý trí, niềm tin, tri thức, lý tưởng. Năm yếu tố này liên hệ mật khẩu thiết bị với nhéu, không tách rời nhau trong tri thức đó, lý trí đóng vai trò hạt nhân, cơ sở.

     Thế giới quan khoa học là thế giới quan phản ánh một cách đúng đắn, chân thực hiện thực khách quan bên ngoài. Người có thế giới quan khoa học là người có tình cảm cao đẹp, sâu sắc, đúng đắn, lành mạnh, có lý trí, không để tình cảm lấn át; có tri thức đúng đắn, có niềm tin sâu sắc vào tương lai tốt đẹp của xã hội – xã hội chủ nghĩa; có lý tưởng cao đẹp, trong sáng. Thế giới quan khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng với cuộc sống con người. 

Mọi Người Cũng Xem   Thuốc Bột Trắng Răng CheHe: Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ

     Triết học là hệ thống quan điểm chung nhất của con người về thế giới và vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó. Bằng hệ thống quan niệm đúng đắn về thế giới, con người có thể nhìn nhận, đánh giá sự thật, hiện tượng của thế giới tương đương của chính bản thân mình một cách đúng đắn, từ đó, con người có cách thức, phương uncombleed format, return effect. Vậy thế giới quan khoa học biểu hiện như thế nào? có khả năng nói, thế giới quan khoa học là thế giới quan dựa trên những thành tựu của khoa học, được khoa học và thực chứng minh, nó bao gồm tri thức đúng đắn về thế giới. Tri thức đúng đắn là cơ sở, chỗ dựa, niềm tin đúng đắn. Từ đó, niềm tin đúng đắn, sâu sắc lại là cơ sở, chỗ dựa cho những lý tưởng tốt đẹp. Như vậy, thế giới quan khoa học góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, lý tưởng tốt đẹp của con người. Thế giới quan khoa học là cơ sở cho kế định hướng đường, chủ trương, chính sách của Đảng và định hướng đúng đắn cho vận hành thực tiễn. Hay nói cách khác, thế giới quan khoa học có vai trò quan trọng trong nhận thức và cải tạo thực tiễn. do đó, việc giáo dục, bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng – thế giới quan khoa học đội ngũ cán bộ của Đảng không những là việc làm thường xuyên, dài lâu mà còn là vấn đề cấp thiết trong cuộc đổi mới new current of water ta.

     Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, những năm qua, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng thế giới quan khoa học, cải thiện hiệu quả vận hành thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức ở địa phương. Qua đó khẳng định vai trò quan trọng của việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học thông qua các tri thức triết học, thể hiện: 

     Thứ nhất, thế giới quan duy vật biện chứng sẽ cải thiện tiềm lực tư duy lý luận cho học viên

     Người cán bộ mà dừng lại ở tư duy kinh nghiệm, tuyệt đối hóa tri thức kinh nghiệm sẽ rơi vào bệnh kinh nghiệm, như vậy sẽ không thể không rơi vào thế giới quan duy vật tầm thường và phương pháp tư duy siêu hình, tuyệt đối hóa cái cụ thể, cái đơn nhất đem áp dụng nó vào cái thường nhật cái đa dạng, cái toàn thể.

     Chỉ có trên cơ sở trang bị thế giới quan duy vật biện chứng, người cán bộ mới cải thiện được trình độ, tiềm lực tư duy của mình. Từ kinh nghiệm phát triển lên lý luận khoa học, mới có đủ khó khăn đảm bảo để khám phá, đi sâu vào bản chất sự vật, quy luật vận động phát triển của nó. Đồng thời, cải thiện tư duy lý luận sẽ giúp người cán bộ quản lý tránh khỏi lúng túng, bất lực, nắm bắt được tình hình nhénh chóng, ra được quyết định nhénh đúng và trúng. 

     Các chuyên đề thuộc bộ môn triết học trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính đã cung cấp những tri thức cơ bản về các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy thông qua hai nguyên lý, ba quy luật, sáu cặp phạm trù của phép biện chứng. Đó được coi là tri thức nền tảng xây dựng thế giới quan biện chứng khoa học cho học viên để tiếp tục thống kê các phần học sau. Đó là kim chỉ nam, đóng vai trò hoạch định cho vận hành của đội ngũ cán bộ, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. 

Mọi Người Cũng Xem   Giá thay lốp xe máy cho các dòng xe Honda

     Thứ hai, thế giới quan duy vật biện chứng giúp cho học viên có được niềm tin vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội, tin vào đường lối chính trị của Đảng, tin vào quần chúng nhân dân.

     Có được thế giới quan đúng đắn, giảng viên sẽ củng cố cho học viên niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường cách mạng mà Đảng và dân tộc ta đã lựa chọn. Hiện tại, kẻ thù sử dụng nhiều chiêu thức “Diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Người cán bộ được trang bị thế giới quan khoa học sẽ nhận thức được những diễn biến phức tạp trong cuộc đấu tranh với kẻ thù, cải thiện tinh thần cảnh giác. Những tri thức lý luận giúp cán bộ, học viên có được sự kiên định trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, cơ hội, phản động, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá của kẻ thù.

     Đặc biệt, trong quy trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã có những cán bộ không giữ được mình, kéo theo tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ở một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có người thay đổi lập trường, tư tưởng, lối sống, thiếu niềm tin vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị của nhà trường lúc này càng trở nên rất cần thiết hơn nữa. Niềm tin vào con đường Đảng đã lựa chọn sẽ tạo lập cho người cán bộ có lập trường vững vàng, có lý tưởng cao đẹp. Từ đó kéo theo hành động đúng đắn như mạnh dạn đấu tranh chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, những biểu hiện tiêu cực của xã hội ngày nay. 

     Thứ ba, thế giới quan khoa học góp phần cải thiện ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện của  học viên.

     Khi có tri thức, niềm tin, lý tưởng, học viên sẽ xác định cho mình động cơ đúng đắn để rèn luyện và học tập. Trên cơ sở thế giới quan khoa học, mỗi học viên sẽ nhận thức rõ trình độ, năng lực của bản thân và xác định được phương hướng phấn đấu. Khi đó, niềm tin, lý tưởng sẽ trở thành động lực để học viên trau dồi kiến thức chuyên môn, phấn đấu trở thành những cán bộ ưu tú, phục vụ được bắt buộc của công việc. không chỉ thế, người cán bộ có lý tưởng cũng sẽ tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo chuẩn mực đạo đức chung của người cán bộ, thực sự vươn lên thành người vừa hồng, vừa chuyên.

Mọi Người Cũng Xem   Giá Cá Koi Trưởng Thành - Hòn Non Bộ Miền Nam

     Chính trong quá trình học tập lý luận chính trị ở trường, học viên hình thành khả năng tư duy biện chứng và vận dụng vào vận hành thực tiễn. Việc nắm bắt sâu sắc tri thức lý luận cho phép họ phát huy được tiềm lực tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, chủ động trong việc nắm bắt và đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương mình, gắn lý luận với thực tiễn. Thực tế đã chứng minh, nhiều học viên sau khi kết thúc chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, trở về đơn vị công tác đã vận dụng những kiến thức được học để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó, vận hành lãnh đạo, quản lý của họ tốt hơn, tầm nhìn xa hơn, gắn với thực tiễn hơn, mang lại hiệu quả cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

     Xác định được tầm quan trọng của tri thức triết học trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học viên, các giảng viên của khoa Lý luận Mác – Lênin,  tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ luôn ý thức tự giác nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy để có khả năng truyền đạt đầy đủ, dễ hiểu, dễ tiếp thu các nội dung, nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến người học. Chính Vì vậy, trong những năm qua, nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị của Nhà trường thực sự mang lại hiệu quả trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho cán bộ, từng bước cải thiện năng lực tư duy lý luận và vận hành thực tiễn cho đội ngũ cán bộ của tỉnh./.

                                                                                    Lê Thị Thảo

                                                       GV khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí MinhCác câu hỏi về tri thức triết học là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tri thức triết học là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tri thức triết học là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tri thức triết học là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tri thức triết học là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tri thức triết học là gì


Các hình ảnh về tri thức triết học là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm báo cáo về tri thức triết học là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung chi tiết về tri thức triết học là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: Moviee.vn

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moviee.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

  1. Nghi Khuê
    15/12/2022

Add Comment