Giao Tiêu Bích: Chiếu "phi lợi nhuận" để thách thức mọi lệnh cấm của Cục điện ảnh Trung Quốc

Giao Tiêu Bích là bộ phim đam mỹ được làm và công chiếu ở các trang mạng phi lợi nhuận nhằm thách thức lại các lệnh cấm của Cục điện ảnh Trung Quốc. Bộ phim hiện đang được công chiếu rộng rãi trên các trang mạng mà chưa qua sự kiểm duyệt của Cục điện ảnh Trung Quốc.
26/11/2019