Tiền xử lí dữ liệu văn bản với NLTK

Cập nhật ngày 22/11/2022 bởi Mỹ Chi

Bài viết Tiền xử lí dữ liệu văn bản với NLTK thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moviee.vn tìm hiểu Tiền xử lí dữ liệu văn bản với NLTK trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Tiền xử lí dữ liệu văn bản với NLTK”

Đánh giá về Tiền xử lí dữ liệu văn bản với NLTK


Xem nhanh
Bài 2 sẽ bàn luận đến một số vấn đề cơ bản của Tiền xử lý dữ liệu. Đây là một giai đoạn cần thiết.

======
Chuỗi bài giảng này được ghi lại một phần từ khoá học Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu (Introduction to Machine Learning u0026 Data Mining), do thầy Thân Quang Khoát giảng dạy cho Chương trình tài năng tại Viện CNTTu0026TT, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Bài giảng cung cấp những khái niệm từ căn bản đến chuyên sâu, phù hợp với những người muốn tìm hiểu lĩnh vực này một cách bài bản mà chưa có nhiều kiến thức. Các tài liệu bài giảng và mã nguồn thực hành có thể lấy ở đây: http://users.soict.hust.edu.vn/khoattq/ml-dm-course/

Chúc các bạn tìm được nhiều lợi ích từ chuỗi bài giảng này.

#HọcMáy #MachineLearning #Preprocessing

Tiền xử lý dữ liệu là giai đoạn rất quan trọng, hay nói cách khác đây là công đoạn làm sạch văn bản. Việc làm văn bản được làm sạch giúp cách thuật toán có thể trích xuất được những đặc trưng hấp dẫn nhất từ ​​đó nâng cao hiệu quả, chất lượng của các mô hình, thuật toán.

Thư viện NLTK

Thư viện NLTK – Natural Language Toolkit là một trong những thư viện open-source xử lí ngôn ngữ tự nhiên. Được viết bằng Python và với ưu điểm là dễ dàng dùng nên thư viện này ngày càng trở nên thường nhật và có được một cộng đồng lớn mạnh. Thư viện cung cấp hơn 50 kho dữ liệu văn bản khác nhau (corpora) và nhiều chức năng để xử lí dữ liệu văn bản để đáp ứng cho nhiều mục đích khác nhau. Cài thư viện NLTK với pip pip install nltk.

Trực quan mình sẽ thu phí xử lý nội dung của cuốn The War of the Worlds của tác giả H. G. Wells được tải xuống từ trang Gutenberg. Ta tải sách và đọc nội dung sách như sau:

wget https://www.gutenberg.org/files/36/36-0.txt with open("/content/36-0.txt", encoding='utf-8-sig') as f: raw_text = f.read() 

Sau khi quan sát nội dung quyển sách thì trước tiên ta cần loại bỏ các kí tự xuống dòng n:

raw_text = raw_text.replace("n", " ") 

✅ Mọi người cũng xem : xe tải 2.5 tấn giá bao nhiêu

Biến đổi về chữ thường

Như tên thì dễ dàng là ta chuyển tất cả các chữ in hoa về chữ thường. Đây là cách đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả trong việc tiền xử lí dữ liệu văn bản, đặc biệt là đối với những bộ dữ liệu nhỏ.

raw_text = raw_text.lower() 

Sau khi quan sát đoạn văn bản thì trước tiên ta phải loại bỏ các kí tự

✅ Mọi người cũng xem : điện thoại lg bts giá bao nhiêu

Tách các câu

Từ một đoạn văn bản gồm nhiều câu thì thông qua bước này ta thu được các câu thành phần. Để nhận biết một câu đơn giản nhất là khi gặp dấu “.” kết thúc câu, chúng ta hoàn toàn có khả năng dùng hàm split() trong python và tách câu mỗi khi gặp dấu “.”. tuy nhiên, không phải lúc nào dấu “.” cũng là kết thúc câu, ví dụ trong tiếng anh, từ “Mr. Smith” thì nếu ta dùng cách trên để bóc tách các câu thì sẽ sai. Để có khả năng tách các câu chính xác thì việc sử dụng các thư viện hỗ trợ là biện pháp dễ dàng nhất chi tiết là dùng hàm nltk.sent_tokenize.

sentence_list = nltk.sent_tokenize(raw_text) # Print some sentences for i in range(100, 110): print(sentence_list[i]) print("-----") print("---------------------------------------") print(f"Number of sentences: len(sentence_list)") 

Output:

i might not have heard of the eruption at all had i not met ogilvy, the well-known astronomer, at ottershaw. ----- he was immensely excited at the news, and in the excess of his feelings invited me up to take a turn with him that night in a scrutiny of the red planet. ...... 

Bên cạnh hàm để tách các câu thì thư viện NLTK cũng cung cấp hàm để tách các từ nltk.word_tokenize.

Tự học Machine Learning | 2.2. Tiền xử lý dữ liệu | Thân Quang Khoát

Mô tả video
Mọi Người Cũng Xem   KHÁI NIỆM VÀ QUAN NIỆM VỀ LÝ THUYẾT

Bài 2 sẽ bàn luận đến một số vấn đề cơ bản của Tiền xử lý dữ liệu. Đây là một giai đoạn mặc dù tẻ nhạt, nhưng cần thiết.nn======nChuỗi bài giảng này được ghi lại một phần từ khoá học Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu (Introduction to Machine Learning u0026 Data Mining), do thầy Thân Quang Khoát giảng dạy cho Chương trình tài năng tại Viện CNTTu0026TT, ĐH Bách Khoa Hà Nội. nnBài giảng cung cấp những khái niệm từ căn bản đến chuyên sâu, phù hợp với những người muốn tìm hiểu lĩnh vực này một cách bài bản mà chưa có nhiều kiến thức. Các tài liệu bài giảng và mã nguồn thực hành có thể lấy ở đây: http://users.soict.hust.edu.vn/khoattq/ml-dm-course/nnChúc các bạn tìm được nhiều lợi ích từ chuỗi bài giảng này. nn#HọcMáy #MachineLearning #Preprocessing

✅ Mọi người cũng xem : nghệ sĩ Ngô Đặng Cường - múa là ai

Loại bỏ các kí tự đặc biệt (dấu câu)

Trong các câu trong văn bản sẽ tồn tại thường xuyên dấu câu như ?, !, “, ;, … trước khi xây dựng bộ từ vựng thì các kí tự này cũng cần được loại bỏ. Python đã định nghĩa các dấu câu trong string.punctuation tuy vào bài toán ta có khả năng thêm hoặc giảm bớt các dấu này cho phù hợp.

import string print("Punctuations: " + string.punctuation + "n") sentence_list = [sentence.translate(str.maketrans('', '', string.punctuation)) for sentence in sentence_list] for i in range(100, 110): print(sentence_list[i]) print("-----") 

Output

Punctuations: !"#$%&'()*+,-./:;<=>[email protected][]^_`~ i might not have heard of the eruption at all had i not met ogilvy the wellknown astronomer at ottershaw ----- he was immensely excited at the news and in the excess of his feelings invited me up to take a turn with him that night in a scrutiny of the red planet 

không những dấu “,” và “.” trong câu đã được loại bỏ thì các dấu được định nghĩa trong string.punctuation cũng được bỏ đi. mặt khác ta có thể thêm giảm đi các dấu tùy theo mục đích.

Loại bỏ stop-word

Stop words thường là các từ xuất hiện nhiều lần và không đóng góp nhiều vào ý nghĩa của câu, chúng sẽ đóng vai trò như nhiễu, trong tiếng Anh các từ này có thể kể đến như the, is, at, on, which, in, some, many hay trong tiếng Việt là các từ cái, các, cả,…. Các từ này thường sẽ được loại bỏ để hạn chế kích thước của bộ từ vựng. Trong thư viện NLTK có định nghĩa các stop words thường nhật trong tiếng Anh, mặc khác tùy thuộc vào mục đích, bài toàn mà ta sẽ thêm giảm đi các stop word cho phù hợp. Để sử dụng stop words của NLTK, trước tiên ta cần download bộ stop words nltk.download('stopwords').

nltk.download('stopwords') from nltk.corpus import stopwords stop_word_list = set(stopwords.words('english')) print(stop_word_list, "n") for i in range(len(sentence_list)): sentence_list[i] = " ".join([word for word in sentence_list[i].split() if word not in stop_word_list]) for i in range(100, 110): print(sentence_list[i]) print("-----") 

Output

Stop words: 'against', 'don', 'between', 'whom', 'any', 'theirs', 'both', 'until', 'same', 'the', "weren't", 'only', 'y', "isn't", 'an', 'she', 'mightn', 'before', "should've", "you've", 'were', 'how', 'myself', 'yourself', 'who', 'too', 'other', "wouldn't", 'did', 'about', 'i', 'very', 'ain', 'won', 'had', 'my', 'while', 'those', 'her', 'to', 'will', 'this', 'm', 'in', 'under', 'shouldn', 'why', 'which', 'been', "you're", 'can', 'o', 'aren', 'them', 'below', 'than', 'we', 'be', 'but', 'here', 'for', "mightn't", 'through', 'was', "you'd", "hadn't", 'and', "needn't", 'having', 't', "that'll", 'me', 'doesn', 'ma', 'have', 'are', 'on', "she's", 'after', 'ours', 'a', 'not', 'out', 'at', "won't", 'above', 'few', 'herself', 'weren', 'is', 'up', "didn't", "don't", 'from', 'should', 'their', 'his', 'himself', 'they', 'him', 'do', 'just', 'or', 'you', "doesn't", 'if', 'each', 'wouldn', "haven't", 'isn', 'it', 've', 're', 'when', 'so', 'down', 'its', 'over', 'most', 'further', 'your', "it's", "shan't", 'that', 'hers', 'itself', 'no', 's', 'doing', "aren't", 'such', 'wasn', 'into', 'yours', 'yourselves', 'during', "shouldn't", 'mustn', 'our', 'll', 'own', 'themselves', 'where', 'more', 'd', 'then', 'being', 'has', 'by', 'hasn', 'once', 'haven', 'of', 'ourselves', 'as', 'these', 'all', 'now', 'couldn', "mustn't", 'some', 'again', 'hadn', 'needn', 'does', "wasn't", 'because', 'with', 'he', 'what', "couldn't", 'off', 'am', 'didn', 'nor', 'there', "you'll", "hasn't", 'shan' might heard eruption met ogilvy wellknown astronomer ottershaw ----- immensely excited news excess feelings invited take turn night scrutiny red planet 

Loại bỏ các từ hiếm gặp

Bên cạnh stop words thì trong nhiều bài toán ta cũng cần phải loại bỏ các từ hiếm gặp, đặc biệt khi bộ dữ liệu lớn. Đây cũng là kĩ thuật mà ta cần cân nhắc trước khi dùng bởi loại bỏ các từ này có thể gây ra sự mất mát về ngữ nghĩa của câu, đặc biệt là với các bộ dữ liệu trung bình, nhỏ. Để loại bỏ các từ hiếm ta sẽ sử dụng Counter để đếm số lần xuất hiện của các từ và tìm ra các từ ít xuất hiện nhất, sau đó loại bỏ các từ này trong câu như đối với stop words.

from collections import Counter # get word list word_list =list() for sentence in sentence_list: for word in sentence.split(): word_list.append(word) word_counter = Counter(word_list) # for example, remove 10 rare words rare_word_list = set([word for (word, word_count) in word_counter.most_common()[:-10-1:-1]]) print(rare_word_list) for i in range(len(sentence_list)): sentence_list[i] = " ".join([word for word in sentence_list[i].split() if word not in rare_word_list]) 

✅ Mọi người cũng xem : ở điều kiện thường amino axit là chất gì

Mọi Người Cũng Xem   Câu 1: Lẽ phải là gì? A. Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn. B. Lẽ phải là những điều được coi là phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội. C. Lẽ

Stemming & Lemmatization

Stemming là quá trình biến đổi các từ về dạng gốc của nó (ví dụ: connected, connection khi stemming thu được connect hay moved, move khi stemming thu được mov), lưu ý là stemming dễ dàng là loại bỏ phần cuối của từ tuy nhiên dạng của từ thu được chưa chắc đã tồn tại trong tiếng Anh (như từ mov) (khá tệ!!). Thông thường kĩ thuật này được dùng để chuẩn hóa bộ từ vựng và ta cũng cần cân nhắc sử dụng theo bài toán đặt ra. Trong thư viện NLTK cũng có hỗ trợ thuật toán Porter để thực hiện nhiệm vụ này.

from nltk.stem.porter import PorterStemmer stemmer = PorterStemmer() stemmed_sentence_list = [] for i in range(len(sentence_list)): stemmed_sentence_list.append(" ".join([stemmer.stem(word) for word in sentence_list[i].split()])) for i in range(100, 110): print(stemmed_sentence_list[i]) print("-----") 

Khi quan sát output, ta thấy một vài từ như eruption -> erupt, astronomer -> astronom….

might heard erupt met ogilvi wellknown astronom ottershaw ----- immens excit news excess feel invit take turn night scrutini red planet 

Lemmatization về cơ bản là giống với stemming khi nó loại bỏ phần đuôi của từ để thu được gốc từ, tuy nhiên các gốc từ ở đây đều thực sự tốn tại chứ không như stemming (như ví dụ trên thì từ moved sau khi lemmatize sẽ thu được move). Trong thư viện NLTK sẽ sử dụng từ điển Wordnet để map theo các quy tắc (theo tính chất của từ, từ là danh từ, động từ, trạng từ hay tính từ). dùng part-of-speech tagging (nltk.pos_tag) để thu được các tính chất của từ.

from nltk.stem import WordNetLemmatizer from nltk.corpus import wordnet wordnet_map = "N":wordnet.NOUN, "V":wordnet.VERB, "J":wordnet.ADJ, "R":wordnet.ADV lemmatizer = WordNetLemmatizer() lemmatized_sentence_list = [] for i in range(len(sentence_list)): pos_tagged_sentence = nltk.pos_tag(sentence_list[i].split()) lemmatized_sentence_list.append(" ".join([lemmatizer.lemmatize(word, wordnet_map.get(pos[0], wordnet.NOUN)) for word, pos in pos_tagged_sentence])) for i in range(100, 110): print(lemmatized_sentence_list[i]) print("-----") 

có thể thấy từ excited -> excite và invited -> invite.

might hear eruption meet ogilvy wellknown astronomer ottershaw ----- immensely excite news excess feeling invite take turn night scrutiny red planet 

mặc khác, 2 kĩ thuật này thường được sử dụng trong tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ nào mà một gốc từ có khả năng biến đổi thành nhiều dạng khác nhau), còn trong tiếng Việt thì ta không sử dụng vì một từ không có các biến thể khác nhau.

Mọi Người Cũng Xem   Giá hàu tươi bao nhiêu tiền 1kg? Cập nhật giá hàu tươi mới nhất

Loại bỏ các emoji

Đối với một vài bài toán sử dụng dữ liệu là các văn bản từ những trang mạng xã hội như Twitter, Facebook,… thì việc loại bỏ các biểu tượng cảm xúc – emoji là vô cùng cần thiết. Để loại bỏ emoji ta sẽ dùng regex, pattern lấy từ repo này khá đầy đủ và vận hành tốt.

emoji_pattern = re.compile("[" u"U0001F600-U0001F64F" # emoticons u"U0001F300-U0001F5FF" # symbols & pictographs u"U0001F680-U0001F6FF" # transport & map symbols u"U0001F1E0-U0001F1FF" # flags (iOS) u"U00002500-U00002BEF" # chinese char u"U00002702-U000027B0" u"U00002702-U000027B0" u"U000024C2-U0001F251" u"U0001f926-U0001f937" u"U00010000-U0010ffff" u"u2640-u2642" u"u2600-u2B55" u"u200d" u"u23cf" u"u23e9" u"u231a" u"ufe0f" # dingbats u"u3030" "]+", flags=re.UNICODE) emoji_example = "😅 👠 😆 Without you by my side, 💓 😉 I am not complete. You have given me the best of love, 🎈 and I want to be by your side forever. Thank you for giving my life that direction it needed. 💋‍ Thank you for loving me unconditional. 💏" print(emoji_pattern.sub(r'', emoji_example)) 

Thu được câu đã loại bỏ đi các biểu tượng cảm xúc!

 Without you by my side, I am not complete. You have given me the best of love, and I want to be by your side forever. Thank you for giving my life that direction it needed. Thank you for loving me unconditional. 

Loại bỏ URL

Khi crawl dữ liệu từ nhiều nguồn thì không thể tránh khỏi việc các dữ liệu này sẽ dính các đường dẫn URL khác nhau. sử dụng regex để loại bỏ các URL đơn giản như sau.

url_example = "You can read more about AI at https://viblo.asia/" url_pattern = re.compile(r'httpS+') print(url_pattern.sub(r'', url_example)) 

Output

You can read more about AI at 

Trên đây là một vài kĩ thuật cơ bản để tiền xử lí dữ liệu văn bản trước khi dùng cho bất kì bài toán NLP nào. mặc khác, không phải lúc nào ta cũng cần thực hiện tất cả. Ta cần cân nhắc dự vào từng mục tiêu, bài toán chi tiết, thậm chí là cần có những đánh giá rằng có nên dùng kĩ thuật đấy không. Thông thường các kĩ thuật tiền xử lí này sẽ đem lại hiệu quả cao cho các bài toàn sử dụng bộ dữ liệu trên domain nhỏ.

https://realpython.com/nltk-nlp-python/Các câu hỏi về tiền xử lý dữ liệu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tiền xử lý dữ liệu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tiền xử lý dữ liệu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tiền xử lý dữ liệu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tiền xử lý dữ liệu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tiền xử lý dữ liệu là gì


Các hình ảnh về tiền xử lý dữ liệu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu tin tức về tiền xử lý dữ liệu là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm nội dung về tiền xử lý dữ liệu là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: Moviee.vn

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moviee.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

  1. Thái Phạm
    13/11/2022

Add Comment