Thống kê là gì? Khái niệm, chức năng và phương pháp thống kê?

Cập nhật ngày 16/12/2022 bởi Mỹ Chi

Bài viết Thống kê là gì? Khái niệm, chức năng và phương pháp thống kê? thuộc chủ đề về Wiki Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moviee tìm hiểu Thống kê là gì? Khái niệm, chức năng và phương pháp thống kê? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Thống kê là gì? Khái niệm, chức năng và phương pháp thống kê?”

Đánh giá về Thống kê là gì? Khái niệm, chức năng và phương pháp thống kê?


Xem nhanh
Giảng viên: Tiến sĩ Ngô Thái Hưng (Corvinus University of Budapest, Hungary)

Nguyên lý thống kê - C1 (FULL): Nhập môn thống kê - https://youtu.be/BqoRvFVdpT4
Nguyên lý thống kê - C2 (FULL): Tổ chức thống kê kinh tế - https://youtu.be/VRNUiOi0138
Nguyên lý thống kê - C3 (FULL): Tổng hợp kết quả thống kê - https://youtu.be/qMUHfgubczA
Nguyên lý thống kê - C4 (FULL): Thống kê hoạt động kinh doanh - https://youtu.be/4Tw1oxAUnh0
Nguyên lý thống kê - C5 (FULL): Thời gian, Thời điểm thống kê - https://youtu.be/4_clw_2H9L0
Nguyên lý thống kê - C6 (FULL): Các chỉ số thống kê - https://youtu.be/rtwPSDnIJQQ
Nguyên lý thống kê - C7 (FULL): Chọn mẫu nghiên cứu - https://youtu.be/YK7s0uyEXYU
Nguyên lý thống kê - C8 (FULL): Kiểm định giả thiết nghiên cứu - https://youtu.be/do2vAooos7Y
Nguyên lý thống kê - C9 (FULL): Kiểm định phi tham số - https://youtu.be/uny3vAvS9V4

#thongke #xacsuat #kiemdinh

nghiên cứu là gì? Khái niệm, chức năng và phương pháp nghiên cứu? Ứng dụng thống kê: nghiên cứu áp dụng cho toán học hay nghệ thuật; Ứng dụng nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu và toán nghiên cứu.

Ngày nay phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực có liên quan đến việc ra quyết định, để đưa ra các kết luận chính xác từ một bộ phận so với các dữ liệu và đưa ra ra quyết liệt khi đối diện với kết luận không chắc chắn dựa trên phương pháp nghiên cứu. Việc dùng máy tính hiện đại tính toán nhénh các tính toán nghiên cứu quy mô lớn, và cũng đã có những phương pháp mới có khả năng không chính xác bằng việc tính toán bằng tay. thống kê tiếp tục là một lĩnh vực thống kê thiết thực, ví dụ như vấn đề làm sao để phân tích dữ liệu lớn.

Mục lục bài viết

 • 1 1. nghiên cứu là gì?
 • 2 2. Chức năng của thống kê:
 • 3 3. Phương pháp thống kê:
 • 4 4. Ứng dụng thống kê:

1. nghiên cứu là gì?

nghiên cứu là nghiên cứu của tập hợp thường xuyên lĩnh vực khác nhau, bao gồm phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu, Khi áp dụng thống trong khoa học, công nghiệp hoặc các vấn đề xã hội, thông lệ là bắt đầu với tổng thể nghiên cứu hoặc một quy trình mô hình nghiên cứu sẽ được nghiên cứu. Tổng thế có khả năng gồm thường xuyên loại khác nhéu như “tất cả mọi người đang sống trong một đất nước” hay “tập hợp các phân tử của tinh thể”. Nó đề cập tới tất cả các khía cạnh của dữ liệu bao gồm việc lập kế hoạch, thu thập dữ liệu mẫu cho các cuộc khảo sát và thí nghiệm

Khi không thể thu thập được dữ liệu điều tra dân số, các nhà thống kê thu thập dữ liệu bằng cách phát triển các mẫu thí nghiệm và mẫu khảo sát chi tiết. quá trình lấy mẫu đại diện đảm bảo rằng những suy luận và kết luận có thể được áp dụng từ mẫu cho đến tổng thể. Một nghiên cứu thực nghiệm bao gồm việc đo lường hệ thống được thống kê, thao tác trên hệ thống và sau đó đo lường thêm, dùng cùng hồ sơ mẫu để xác định xem các thao tác có thay đổi giá trị đo lường hay không Ngược lại, một quan sát nghiên cứu không liên quan đến thao tác thực nghiệm.

Hai phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong phân tích dữ liệu: nghiên cứu mô tả, đây là phương pháp tóm tắt dữ liệu từ một mẫu sử dụng các chỉ số như là tổng giá trị trung bình hoặc độ lệch chuẩn, và thống kê suy luận, rút ra kết luận từ dữ liệu biến thiên ngẫu nhiên (ví dụ: các sai số quan sát, mẫu của tổng thể), nghiên cứu mô tả được dùng nhiều nhất với hai thuộc tính phân phối (mẫu hoặc tổng thể): xu hướng trung tâm (hoặc vị trí) tìm cách để mô tả giá trị trung bình hoặc giá trị đặc trưng của phân phối, trong khi phân tán (hoặc thay hhổi) mức độ đặc trưng mà các thuộc tính của phân phối đi trệch so với nghiên cứu. Suy luận về thống kê toán học được thực hiện trong khuôn khổ của lý thuyết xác suất, trong đó đề cập tới việc phân tích các hiện tượng ngẫu nhiên. Để thực hiện một suy luận khi chưa biết số lượng, hoặc thường xuyên ước lượng được đánh giá bằng cách dùng mẫu.

Nguyên lý thống kê – C1 (FULL): Nhập môn thống kê

Mô tả video

Giảng viên: Tiến sĩ Ngô Thái Hưng (Corvinus University of Budapest, Hungary) nnNguyên lý thống kê – C1 (FULL): Nhập môn thống kê – https://youtu.be/BqoRvFVdpT4nNguyên lý thống kê – C2 (FULL): Tổ chức thống kê kinh tế – https://youtu.be/VRNUiOi0138nNguyên lý thống kê – C3 (FULL): Tổng hợp kết quả thống kê – https://youtu.be/qMUHfgubczAnNguyên lý thống kê – C4 (FULL): Thống kê hoạt động kinh doanh – https://youtu.be/4Tw1oxAUnh0nNguyên lý thống kê – C5 (FULL): Thời gian, Thời điểm thống kê – https://youtu.be/4_clw_2H9L0nNguyên lý thống kê – C6 (FULL): Các chỉ số thống kê – https://youtu.be/rtwPSDnIJQQnNguyên lý thống kê – C7 (FULL): Chọn mẫu nghiên cứu – https://youtu.be/YK7s0uyEXYUnNguyên lý thống kê – C8 (FULL): Kiểm định giả thiết nghiên cứu – https://youtu.be/do2vAooos7YnNguyên lý thống kê – C9 (FULL): Kiểm định phi tham số – https://youtu.be/uny3vAvS9V4nn#thongke #xacsuat #kiemdinh

2. Chức năng của thống kê:

thống kê được chia ra làm 2 lĩnh vực, đó là: nghiên cứu mô tả  nghiên cứu suy luận. do đó, mỗi lĩnh vực có riêng một chức năng của nó, tổng hợp 2 chức năng của 2 lĩnh vực này ta sẽ được chức năng của nghiên cứu.

Mọi Người Cũng Xem   Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên được coi là nhân tố gì?

Chức năng của nghiên cứu

nghiên cứu được chia ra làm 2 lĩnh vực, đó là: thống kê mô tả  nghiên cứu suy luận. Vì vậy, mỗi lĩnh vực có riêng một chức năng của nó, tổng hợp 2 chức năng của 2 lĩnh vực này ta sẽ được chức năng của nghiên cứu.

– nghiên cứu mô tả (Descriptive statistics): là các phương pháp liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhéu để phản ánh một cách tổng quát đối tượng thống kê.

– nghiên cứu suy luận (Inferential statistics): là bao gồm các phương pháp ước lượng các đặc trưng của tổng thể, phân tích mối liên lạc giữa các hiện tượng thống kê, dự đoán hoặc ra quyết liệt trên cơ sở thu thập thông tin từ kết quả quan sát mẫu.

✅ Mọi người cũng xem : xe cứu thương giá bao nhiêu

3. Phương pháp thống kê:

Chúng ta có 4 phương pháp thống kê, đó là: Thu thập và xử lý số liệu, điều tra chọn mẫu, thống kê mối LH giữa các hiện tượng và dự đoán.

Xem thêm: Vi phạm quy định về thời hạn báo cáo nghiên cứu, báo cáo tài chính

Thu thập và xử lý số liệu

Số liệu được thu thập thường rất nhiều và hỗn độn, các dữ liệu đó chưa đáp ứng được cho quy trình thống kê. Để có hình ảnh tổng quát về tổng thể thống kê, số liệu thu thập phải được xử lý tổng hợp, trình bày, tính toán các số đo; kết quả có được sẽ giúp khái quát được đặc trưng của tổng thể.

thống kê các hiện tượng trong hoàn cảnh không chắc chắn

Trong thực tế, có nhiều hiện tượng mà thông tin liên quan đến đối tượng nghiên cứu không đầy đủ mặc dù người thống kê đã có sự cố gắng. Ví dụ như nghiên cứu về nhu cầu của thị trường về một danh mục ở mức độ nào, tình trạng của nền kinh tế ra sao, để nắm được các thông tin này một cách rõ ràng quả là một điều không chắc chắn.

Điều tra chọn mẫu

Trong một số trường để nghiên cứu toàn bộ tất cả các quan sát của tổng thể là một điều không hiệu quả, xét cả về tính kinh tế(chi phí, thời gian) và tính kiệp thời, hoặc không thực hiện được.chính điều này đã đặc ra cho nghiên cứu xây dựng các phương pháp chỉ cần thống kê một bộ phận của tổng thể mà có khả năng suy luận cho hiện tượng tổng quát mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cho phép. đó là phương pháp điều tra chọn mẫu.

thống kê mối liên hệ giữa các hiện tượng:

Giữa các hiện tượng thông thường có mối LH với nhéu. ví dụ: mối LH giữa chi tiêu và mức lương; mối LH giữa lượng vốn vay và các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay như chi tiêu, mức lương, trình độ học vấn; mối liên lạc tốc độ phát triển với tốc độ phát triển của các ngành, lạm phát, tốc độ phát triển dân số… sự hiểu biết về mối liên lạc giữa các hiện tượng rất có ý nghĩa, phục vụ cho quá trình dự đoán

Xem thêm: Mức xử phạt đối với hành vi không lập báo cáo thống kê

Dự đoán:

Dự đoán là công việc cần thiết trong tất cả lĩnh vực hoạt động. trong vận hành dự đoán người ta có thể chỉ ra thành thường xuyên loại:

(1) Dự đoán dựa vào định lượng và dựa vào định tính. mặc khác, trong nghiên cứu chúng ta chủ yếu xem xét về mặt định lượng với mục đích cung cấp cho những nhà quản lý có cái nhìn mang tính khoa học hơn và cụ thể hơn trước khi ra quyết định phù hợp.

(2) Dự đoán dựa vào nội suy và dựa vào ngoại suy:

Dự đoán nội suy là chúng ta dựa vào bản chất của hiện tượng để suy luận. Ví dụ như chúng ta xem xét mối liên lạc giữa lượng sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc các yếu tố đầu vào như vốn, lao động và trình độ khoa học kỹ thuật.

Dự đoán dựa vào ngoại suy là chúng ta chỉ quan sát sự biến động của hiện tượng trong thực tế, tổng hợp lại thành quy luật và sử dụng quy luật này để suy luận, dự đoán sự phát triển của hiện tượng. Ví dụ như để đánh giá kết quả hoạt động của một Doanh nghiệp người ta xem xét kết quả vận hành buôn bán của họ qua nhiều năm.

mặt khác, người ta còn có thể phân chia dự báo thống kê ra thành thường xuyên loại khác.

✅ Mọi người cũng xem : chó mặt lồi giá bao nhiêu

4. Ứng dụng nghiên cứu:

Ứng dụng thống kê, lý thuyết nghiên cứu và toán thống kê

Xem thêm: Chế độ báo cáo nghiên cứu cơ sở

“thống kê ứng dụng” bao gồm nghiên cứu mô tả và các ứng dụng của nghiên cứu suy luận (bằng chứng cần thiết . Lý thuyết thống kê liên quan tới những lập luận logic cơ bản giải thích của phương pháp tiếp cận kết luận nghiên cứu, cũng bao gồm toán thống kê. Toán thống kê không chỉ bao gồm các thao tác của phân phối xác suất cần thiết cho kết quả nảy sinh liên quan đến các phương pháp tính toán và suy luận, nhưng còn khía cạnh khác nhéu của các số liệu nghiên cứu tính toán và thiết kế các thử nghiệm.

Học qua máy và khai thác dữ liệu

Có hai ứng dụng cho học qua máy móc và khai thác dữ liệu: quản lý dữ liệu và phân tích dữ liệu. Các công cụ thống kê cần thiết cho việc phân tích dữ liệu.

thống kê trong xã hội học

thống kê được áp dụng cho một loạt các môn học, bao gồm cả khoa học một cách tự nhiên và xã hội, chính trị và kinh doanh. nghiên cứu tư vấn có thể giúp các tổ chức và Doanh nghiệp không có chuyên môn trả lời những thắc mắc.

Mọi Người Cũng Xem   1️⃣Xuất hành là gì? Xem giờ và hướng xuất hành hợp phong thủy

Tính toán nghiên cứu

Sự tăng nhanh và ổn định ở có khả năng tính toán bắt đầu từ nửa sau thế kỷ 20 đã có một ảnh hưởng một cách đáng kể vào việc thực hành của môn khoa học thống kê. Mô hình nghiên cứu lúc đầu hầu như là của một lớp mô hình tuyến tính, nhưng khả năng tính toán, cùng với các thuật toán số học phù hợp, gây ra một lãi suất tăng trong các mô hình phi tuyến (như mạng thần kinh) tương đương tạo ra các kiểu mới, chẳng hạn như mô hình tuyến tính tổng quát và mô hình đa cấp.

có khả năng tính toán tăng cũng dẫn đến sự phổ biến ngày càng tăng của các phương pháp tính toán dựa trên chọn mẫu, chẳng hạn như xem xét hoán vị và có khả năng tự hoán vị, trong khi các kỹ thuật như Gibbs lấy mẫu đã dùng mô hình Bayesian khả thi hơn. Các cuộc cách mạng máy tính có ảnh hưởng đến tương lai của số liệu nghiên cứu với sự nhấn mạnh mới về “thử nghiệm” và nghiên cứu “thực nghiệm”. một vài lượng lớn của tổng thể và đặc biệt là phần mềm nghiên cứu tại thời điểm hiện nay.

Xem thêm: Chế độ báo cáo nghiên cứu tổng hợp

nghiên cứu áp dụng cho toán học hay nghệ thuật

Theo truyền thống, nghiên cứu có liên quan tới sự suy luận bản vẽ qua việc sử dụng một phương pháp bán tiêu chuẩn đã được “yêu cầu thử nghiệm” trong hầu hết các ngành khoa học. Điều này đã thay đổi ngay việc sử dụng số liệu thống kê trong các bối cảnh không có kết luận. Những gì đã được coi là một chủ đề vô vị, thực hiện trong thường xuyên lĩnh vực như một mức yêu cầu, bây giờ được xem một cách nhiệt tình. Ban đầu một vài người khó tính đã cười nhạo, nhưng hiện nay lại được coi là cách cần thiết trong mọi lĩnh vực.

 • Lý thuyết số một cách tự nhiên n, biểu đồ phân rã của dữ liệu được tạo ra bởi một hàm phân phối có khả năng được chuyển đổi với các công cụ quen thuộc được sử dụng trong nghiên cứu để cho thấy những điều cơ bản, mà sau đó có thể dẫn đến các giả thuyết.
 • Phương pháp thống kê bao gồm các phương pháp dự báo được kết hợp với lý thuyết hỗn hợp và hình học nhân bản để tạo ra các tác phẩm video được đánh giá có vẻ đẹp tuyệt vời.
 • Các quá trình nghệ thuật của Jackson Pollock dựa trên thí nghiệm nghệ thuật phân bố cơ bản trong một cách tự nhiên được tiết lộ. Với sự ra đời của máy tính, các phương pháp thống kê được áp dụng để hợp thức hóa với các quy trình một cách tự nhiên phân phối theo định hướng như vậy để thực hiện và phân tích nghệ thuật hình ảnh động.
 • Phương pháp thống kê có khả năng được dùng để xác nhận trong nghệ thuật trình diễn, như trong một thẻ giả dựa trên quy trình Markov và chỉ hoạt động một thời gian nhất định, qua đó có thể dự đoán được việc dùng phương pháp thống kê.
 • thống kê có thể được sử dụng trong việc tạo hình nghệ thuật, như trong âm nhạc hay thống kê ngẫu nhiên phát minh bởi Lannis Xenakis, nơi âm nhạc biểu diễn rõ ràng. Mặc dù kiểu nghệ thuật không phải lúc nào cũng như mong đợi, nó diễn ra theo cách đó là được đoán trước và có hòa âm được bằng cách sử dụng nghiên cứu.

Lĩnh vực chuyên môn

Các kỹ thuật thống kê được sử dụng trong một loạt các thống kê khoa học và xã hội, bao gồm: ngành sinh học, tính toán sinh học, tính toán xã hội học, hệ thống sinh học, khoa học xã hội và thống kê xã hội. một vài lĩnh vực sử dụng điều tra nghiên cứu được áp dụng rộng rãi rằng họ có chuyên môn. Những ngành này bao gồm:

 • Khoa học tính toán bảo hiểm (đánh giá rủi ro trong các ngành công nghiệp bảo hiểm và tài chính)
 • Ứng dụng thông tin kinh tế
 • Thiên văn học (đánh giá nghiên cứu của dữ liệu thiên văn)
 • Sinh học
 • thống kê kinh doanh
 • Hóa học (phân tích dữ liệu hóa học)
 • Khai thác dữ liệu (áp dụng nghiên cứu và nhận dạng mẫu để khám phá tri thức từ dữ liệu)
 • Dân số học
 • Kinh tế học (phân tích nghiên cứu các số liệu kinh tế)
 • nghiên cứu năng lượng
 • thống kê kỹ thuật
 • Khoa học thống kê bệnh dịch (phân tích nghiên cứu của bệnh)
 • Địa lý và hệ thống thông tin địa lý, đặc biệt trong phân tích không gian
 • Xử lý hình ảnh
 • thống kê y tế
 • thống kê về hành vi, tâm lý
 • Độ bền cơ khí
 • thống kê xã hội

ngoài ra còn có những loại chi tiết của phân tích nghiên cứu cũng đã phát triển các ngôn từ chuyên ngành thống kê các phương pháp thống kê:

 • thống kê đa biến
 • Phân lớp thống kê
 • Phân tích dữ liệu có cấu trúc (thống kê)
 • Mô hình phương trình cấu trúc
 • Phương pháp điều tra
 • Phân tích sự tồn tại
 • nghiên cứu trong các môn thể thao khác nhau, đặc biệt là bóng chày và bóng bầu dục.

thống kê là một công cụ quan trọng trong cơ sở sản xuất kinh doanh. Nó được dùng để hiểu hệ thống đo lường biến động, kiểm soát quy trình (như trong kiểm soát quá trình nghiên cứu hoặc thông qua hệ thống), cho dữ liệu tóm tắt, và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nó đóng vai là một công cụ quan trọng, và là công cụ duy nhất đáng tin cậy.

Xem thêm: Hội thống kê Việt Nam là gì? Lịch sử hình thành và quyền hạn?

✅ Mọi người cũng xem : u máu là gì có nguy hiểm không

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
image

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 9.899 bài viết

Hội thống kê Việt Nam là gì? Lịch sử hình thành Hội thống kê Việt Nam? Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội thống kê Việt Nam?

Mọi Người Cũng Xem   Nền kinh tế giờ trong nền sản xuất tự cung tự cấp được gọi là gì

Chế độ báo cáo nghiên cứu cơ sở. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở. Xây dựng và ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở.

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp. Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp. Quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê.

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập báo cáo nghiên cứu? Mức xử phạt đối với hành vi không lập báo cáo thống kê? Thẩm quyền xử phạt đối với hành vi không lập báo cáo nghiên cứu?

Báo cáo tài chính? Thời hạn nộp báo cáo tài chính của công ty? Vi phạm quy định về thời hạn báo cáo nghiên cứu, báo cáo tài chính?

Các dạng bài tập cơ sở lý luận mô đun 2? Phần giới thiệu? Bài tập về cách thức phát triển phẩm chất? Bài tập chung về hình thức phát triển phẩm chất? Bài tập về phát triển tiềm lực? Bài tập chung về tự chủ tự học? Bài tập về giao tiếp? Bài tập về dạy học tích cực? Bài tập về giảng dạy phân hóa? Bài tập về hợp tác cộng tác?

Khái niệm tính chất giao hoán của phép cộng là gì? Các phép toán có tính giao hóan trong phép cộng? Các phép toán không có tính giao hoán?Bài tập kèm lời giải?Biện pháp để nắm vững kiến thức tốt nhất?

buôn bán thuốc lá lậu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Yếu tố cấu thành tội buôn lậu? Mức xử phạt đối với hành vi buôn lậu thuốc lá?

Trọng tài thương mại là gì? Thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại? Vai trò của trọng tài thương mại so với Tòa án? Ý nghĩa sự hỗ trợ của tòa án đối với vận hành trọng tài thương mại? Đặc điểm của trọng tài thương mại?

Con riêng là gì? Điều kiện phát sinh, chấm dứt mối quan hệ giữa bố dượng, mẹ kế với con riêng của vợ hoặc chồng? Mối quan hệ nhân thân và mối quan hệ của cải/tài sản giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ hoặc chồng?

Lao động trong thời gian thử việc có được thưởng tết không? Các cách thức thưởng tết cho người lao động. Người lao động có khả năng tạm ứng tiền lương để ăn tết hay không? Nghỉ thai sản có được thưởng tết không? Thời gian thử việc tốt đa đối với người lao động.

Thân phận người lao động trước cách mạng tháng Tám? Phẩm chất của người dân nghèo trong điều kiện? Dàn ý quy trình thức tỉnh của Chí Phèo? Tóm tắt quá trình thức tỉnh của Chí Phèo ngắn gọn? một số đề văn tham khảo?

Hình lập phương là gì? Tính chất của hình lập phương? Dấu hiệu nhận biết hình lập phương là gì? Các công thức tính diện tích, dung tích của hình lập phương?một vài lưu ý về hình lập phương?  

tìm hiểu về Hoa Kỳ? Nguồn gốc và thành phần dân cư Hoa Kỳ? Phân bố dân cư Hoa Kỳ? Đặc điểm của dân cư Hoa Kỳ? Tình trạng của người nhập cư vào Hoa Kỳ?

Khái niệm tụ điện là gì? Cấu tạo của tụ điện? tác dụng của tụ điện? Nguyên lý vận hành của tụ điện? Ứng dụng của tụ điện? Cách đo kiểm tra tụ điện sống chết còn tốt không?

Nội dung văn học lãng mạn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám? Nội dung văn học hiện thực Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám? Nội dung tác phẩm Hai đứa trẻ? Dàn ý phân tích bức tranh phố huyện lúc đêm khuya trong Hai đứa trẻ? Bài văn mẫu?

Hình tượng cây tre trong văn học Việt Nam? Mở đầu bài phân tích bài thơ Cây tre Việt Nam của Nguyễn Duy? Thân bài phân tích bài thơ Cây tre Việt Nam của Nguyễn Duy? LH với bài thơ Tăm Tre của Tác Giả Minh Tuấn? Kết bài?

Giới thiệu về Nhà thơ Nguyễn Duy? Giới thiệu về bài thơ Tre Việt Nam? Trả lời câu hỏi số 1 trong Sách giáo khoa? Trả lời câu hỏi số 2 trong Sách giáo khoa? Phân tích một số đoạn trong bài thơ Tre Việt Nam?

Giới thiệu về giọng nam? Giọng nam cao đối âm? Giọng nam cao? Giọng nam trung? Âm trầm? Tổng hợp những bài hát karaoke dành cho giọng nam hay nhất?

Giới thiệu về quãng giọng nữ? Giọng nữ cao? Giọng nữ trầm? Âm trung? Tổng hợp những bài hát karaoke dành cho giọng nữ hay nhất?

   

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong các tác phẩm văn học đương thời? Nội dung tác phẩm Vợ chồng A Phủ? Mở bài phân tích nhân vật Mị? Thân bài phân tích nhân vật Mị? Kết bài? Bài văn mẫu?

Giới thiệu về dàn karaoke? Sự ra đời thú vị của hát karaoke? Những bài hát karaoke phổ biến cho người trung niên? Những bài hát karaoke nước ngoài thường nhật cho lớp trẻ tuổi? Những bài hát karaoke tiếng Việt thường nhật cho lớp trẻ tuổi?

Nội dung văn học Việt Nam giai đoạn sau Cách mạng Tháng Tám? Mở bài cho bài viết Cảm nhận về nhân vật Mị qua đoạn trích Ai ở xa về chọn lọc? Thân bài cho bài viết Cảm nhận về nhân vật Mị qua đoạn trích Ai ở xa về chọn lọc? Kết bài cho bài viết Cảm nhận về nhân vật Mị qua đoạn trích Ai ở xa về chọn lọc? Bài văn mẫu?

Giới thiệu về nhà văn Nam Cao? Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Chí Phèo? Nội dung truyện ngắn Chí Phèo? Dàn ý bài phân tích quá trình thức tỉnh của Chí Phèo? Bài văn mẫu?

Giới thiệu về tác giả Kim Lân, tác phẩm Vợ nhặt? Mở bài phân tích tổng giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của Vợ nhặt? Thân bài phân tích tổng giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của Vợ nhặt? Kết bài phân tích tổng giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của Vợ nhặt? Bài văn mẫu?  Các câu hỏi về thống kê học là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thống kê học là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thống kê học là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thống kê học là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thống kê học là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thống kê học là gì


Các hình ảnh về thống kê học là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về thống kê học là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin chi tiết về thống kê học là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: Moviee.vn

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://moviee.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment