Phim cổ trangPhim cổ trang

Đại Minh Phong Vân - Đại Minh Hoàng Phi - Tôn Nhược Vi Truyện

Đại Minh Phong Vân

Đại Minh Hoàng Phi - Tôn Nhược Vi Truyện

70 tập

Khương Tử Nha - The Legend of Deification

Khương Tử Nha

The Legend of Deification

120 phút

Thần Y Hoàng Hậu - Thần Y Hoàng Hậu

Thần Y Hoàng Hậu

Thần Y Hoàng Hậu

40 tập

9.0
Vương quốc thây ma - Kingdom

Vương quốc thây ma

Kingdom

6 tập

THÍNH TUYẾT LÂU - Listening Snow Tower

THÍNH TUYẾT LÂU

Listening Snow Tower

56 tập

Trạng Quỳnh - Trạng Quỳnh

Trạng Quỳnh

Trạng Quỳnh

95 phút

Chiêu Diêu - The Legends

Chiêu Diêu

The Legends

55 tập

Cẩm Y Dạ Hành - Braveness of the Ming

Cẩm Y Dạ Hành

Braveness of the Ming

50 tập

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ - Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

20 tập

Suparburoot Jorm Jon: Duang Jai Kabot - Suparburoot Jorm Jon: Duang Jai Kabot

Suparburoot Jorm Jon: Duang Jai Kabot

Suparburoot Jorm Jon: Duang Jai Kabot

13 tập

Tương Dạ 2 - Tương Dạ 2

Tương Dạ 2

Tương Dạ 2

40 tập

Linh Vực - Linh Vực

Linh Vực

Linh Vực

40 tập

TRÙNG NHĨ TRUYỀN KỲ - Chong Er

TRÙNG NHĨ TRUYỀN KỲ

Chong Er's Preach

78 tập

MINH LAN TRUYỆN: HỒNG PHẢI XANH THẮM - The Story Of MingLan

MINH LAN TRUYỆN: HỒNG PHẢI XANH THẮM

The Story Of MingLan

78 tập

TƯỚC TÍCH - LÂM GIỚI THIÊN HẠ - L.O.R.D. Critical World

TƯỚC TÍCH - LÂM GIỚI THIÊN HẠ

L.O.R.D. Critical World

30 tập

Sống Sót Thời Joseon - Joseon Survival

Sống Sót Thời Joseon

Joseon Survival

20 tập

10.
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt - Spring Flower, Autumn Moon

Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt

Spring Flower, Autumn Moon

40 tập

Triều Ca - Zhao Ge

Triều Ca

Zhao Ge

50 tập

Cẩm Y Chi Hạ - Under The Power

Cẩm Y Chi Hạ

Under The Power

50 tập

Cửu Lưu Bá Chủ - Cửu Lưu Bá Chủ

Cửu Lưu Bá Chủ

Cửu Lưu Bá Chủ

48 tập

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Luu Ly My Nhan Sat

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Luu Ly My Nhan Sat

36 tập

Yến Vân Đài - Yến Vân Đài

Yến Vân Đài

Yến Vân Đài

40 tập

Vân Thượng Học Đường - Sungkyunkwan Scandal 2019

Vân Thượng Học Đường

Sungkyunkwan Scandal 2019

24 tập

THỜI ĐẠI HAECHI - Haechi

THỜI ĐẠI HAECHI

Haechi

24 tập

Phượng Khấu - Phượng Khấu

Phượng Khấu

Phượng Khấu

18 tập

Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên - Love and Destiny

Tam Sinh Tam Thế Thần Tịch Duyên

Love and Destiny

58 tập

Cửu Châu Phiêu Miểu Lục - Novoland-Eagle Flag

Cửu Châu Phiêu Miểu Lục

Novoland-Eagle Flag

56 tập

Quân Vương Bất Diệt - The King: The Eternal Monarch

Quân Vương Bất Diệt

The King: The Eternal Monarch

16 tập