Cổ trang

4.0
Vương quốc thây ma - Kingdom

Vương quốc thây ma

Kingdom

60 phút/tập

TRÙNG NHĨ TRUYỀN KỲ - Chong Er's Preach

TRÙNG NHĨ TRUYỀN KỲ

Chong Er's Preach

45 phút/tập

THỜI ĐẠI HAECHI - Haechi

THỜI ĐẠI HAECHI

Haechi

60 phút/tập

PHONG THẦN: DƯƠNG TIỄN TRUYỀN KỲ - The Gods

PHONG THẦN: DƯƠNG TIỄN TRUYỀN KỲ

The Gods

45 phút/tập

VŨ ĐỘNG CÀN KHÔN - Martial Universe

VŨ ĐỘNG CÀN KHÔN

Martial Universe

45 phút/tập

VÕ LÂM QUÁI THÚ - Kung Fu Monster

VÕ LÂM QUÁI THÚ

Kung Fu Monster

100 phút

Bạch Phát Vương Phi - Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi

45 phút/tập

100 NGÀY CỦA HOÀNG TỬ - 100 DAYS MY PRINCE

100 NGÀY CỦA HOÀNG TỬ

100 DAYS MY PRINCE

60 phút/tập

THÍNH TUYẾT LÂU - Listening Snow Tower

THÍNH TUYẾT LÂU

Listening Snow Tower

45 phút/tập

MINH LAN TRUYỆN: HỒNG PHẢI XANH THẮM - The Story Of MingLan

MINH LAN TRUYỆN: HỒNG PHẢI XANH THẮM

The Story Of MingLan

45 phút/tập

THIÊN KÊ: BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT - The Destiny of White Snake

THIÊN KÊ: BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT

The Destiny of White Snake

45 phút/tập

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân 2 - Your Highness 2

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân 2

Your Highness 2

45 phút/tập

HẠO LAN TRUYỆN - The Legend Of Hao Lan

HẠO LAN TRUYỆN

The Legend Of Hao Lan

49 phút/tập

TRƯỜNG AN 12 CANH GIỜ - The Longest Day In Chang An

TRƯỜNG AN 12 CANH GIỜ

The Longest Day In Chang An

45 phút/tập

Đấu Phá Thương Khung - Fights Break Sphere

Đấu Phá Thương Khung

Fights Break Sphere

45 phút/tập

QUÂN VƯƠNG GIẢ MẠO - The Crowned Clown

QUÂN VƯƠNG GIẢ MẠO

The Crowned Clown

60 phút/tập

TRẠCH THIÊN KÝ - Fighter Of The Destiny

TRẠCH THIÊN KÝ

Fighter Of The Destiny

45 phút

TƯỚC TÍCH - LÂM GIỚI THIÊN HẠ - L.O.R.D. Critical World

TƯỚC TÍCH - LÂM GIỚI THIÊN HẠ

L.O.R.D. Critical World

45 phút/tập

HOÀNG HẬU KI - Empress Ki

HOÀNG HẬU KI

Empress Ki

60 phút/tập

ĐẠI TỐNG THIẾU NIÊN CHÍ - Young Blood

ĐẠI TỐNG THIẾU NIÊN CHÍ

Young Blood

45 phút/tập

MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI - Moon Embracing the Sun

MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI

Moon Embracing the Sun

60 phút/tập

HOÀNG TỬ GÁC MÁI - Rooftop Prince

HOÀNG TỬ GÁC MÁI

Rooftop Prince

45 phút/tập

Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan - Sungkyunkwan Scandal

Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan

Sungkyunkwan Scandal

45 phút/tập

HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH - My Fair Princess

HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH

My Fair Princess

45 phút/tập

Diên Hi Công Lược - Story of Yanxi Palace

Diên Hi Công Lược

Story of Yanxi Palace

45 phút/tập

BỘ BỘ KINH TÂM - Scarlet Heart

BỘ BỘ KINH TÂM

Scarlet Heart

45 phút/tập

THỤC SƠN CHIẾN KỶ 2 - The Legend of Zu

THỤC SƠN CHIẾN KỶ 2

The Legend of Zu

45 phút/tập

LỤC TRINH TRUYỀN KỲ - The Legend of Lu Zhen

LỤC TRINH TRUYỀN KỲ

The Legend of Lu Zhen

30 phút/tập