Chiến tranh

IM LẶNG - Silence

IM LẶNG

Silence

161 phút

TRUY TÌM UFO (PHẦN 1) - Project Blue Book (Season 1)

TRUY TÌM UFO (PHẦN 1)

Project Blue Book (Season 1)

45 phút/tập

HY VỌNG - Hope (Wish)

HY VỌNG

Hope (Wish)

123 phút

CHIẾN DỊCH OVERLORD - Overlord

CHIẾN DỊCH OVERLORD

Overlord

110 phút

CHIẾN BINH SAMURAI - Samurai Warriors

CHIẾN BINH SAMURAI

Samurai Warriors

24 phút/tập

BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN - First Man

BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN

First Man

141 phút

NGƯỜI QUEN XA LẠ - Intimate Strangers

NGƯỜI QUEN XA LẠ

Intimate Strangers

115 phút

CỖ MÁY TỬ THẦN - Mortal Engines

CỖ MÁY TỬ THẦN

Mortal Engines

128 phút

NGƯỜI BĂNG 2: DU HÀNH THỜI GIAN - Iceman 2: The Time Traveler

NGƯỜI BĂNG 2: DU HÀNH THỜI GIAN

Iceman 2: The Time Traveler

104 phút

NGƯỜI HÙNG PARK YEOL - Anarchist from Colony / Park Yeol

NGƯỜI HÙNG PARK YEOL

Anarchist from Colony / Park Yeol

1129 phút

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 1 - Game Of Thrones (Season 1)

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 1

Game Of Thrones (Season 1)

55 phút/tập

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 2 - Game Of Thrones (Season 2)

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 2

Game Of Thrones (Season 2)

55 phút/tập

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 3 - Game Of Thrones (Season 3)

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 3

Game Of Thrones (Season 3)

55 phút/tập

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 4 - Game Of Thrones (Season 4)

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 4

Game Of Thrones (Season 4)

55 phút/tập

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 5 - Game of Thrones (Season 5)

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 5

Game of Thrones (Season 5)

55 phút/tập

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 6 - Game of Thrones (Season 6)

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 6

Game of Thrones (Season 6)

55 phút/tập

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 7 - Game of Thrones (Season 7)

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 7

Game of Thrones (Season 7)

55 phút/tập

TIÊU ĐIỂM - Spotlight

TIÊU ĐIỂM

Spotlight

128 phút

YÊN CHI - Rookie Agent Rouge

YÊN CHI

Rookie Agent Rouge

45 phút/tập

HẬU DUỆ MẶT TRỜI hàn - Descendants of the Sun

HẬU DUỆ MẶT TRỜI hàn

Descendants of the Sun

60 phút/tập

ĐẢO ĐỊA NGỤC - The Battleship Island

ĐẢO ĐỊA NGỤC

The Battleship Island

132 phút

CHIẾN LANG 2 - Wolf Warriors II

CHIẾN LANG 2

Wolf Warriors II

126 phút

CHINH PHỤC MẶT TRĂNG - Du Wo Bu Du Ta

CHINH PHỤC MẶT TRĂNG

Du Wo Bu Du Ta

93 phút

BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ - The Expendables

BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ

The Expendables

103 phút

Chiến tranh giữa các vì sao 9 - Star Wars: Episode IX

Chiến tranh giữa các vì sao 9

Star Wars: Episode IX

145 phút

PHÙ DAO HOÀNG HẬU - Legend Of Fu Yao

PHÙ DAO HOÀNG HẬU

Legend Of Fu Yao

45 phút/tập

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Empresses In The Palace

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Empresses In The Palace

45 phút/tập

Vạn Phụng Chi Vương - Curse of the Royal Harem

Vạn Phụng Chi Vương

Curse of the Royal Harem

45 phút/tập