Phim viễn tưởng

CỔ MÁY THỜI GIAN - See You Yesterday

CỔ MÁY THỜI GIAN

See You Yesterday

89 phút

THÍNH TUYẾT LÂU - Listening Snow Tower

THÍNH TUYẾT LÂU

Listening Snow Tower

45 phút/tập

Đấu Phá Thương Khung - Fights Break Sphere

Đấu Phá Thương Khung

Fights Break Sphere

45 phút/tập

HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY - Harry Potter and the Sorcerer's Stone

HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY

Harry Potter and the Sorcerer's Stone

152 phút

HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT - Harry Potter and the Chamber of Secrets

HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT

Harry Potter and the Chamber of Secrets

161 phút

HARRY POTTER VÀ TÊN TÙ NHÂN NGỤC AZKABAN - Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

HARRY POTTER VÀ TÊN TÙ NHÂN NGỤC AZKABAN

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

142 phút

HARRY POTTER VÀ CHIẾC CỐC LỬA - Harry Potter and the Goblet of Fire

HARRY POTTER VÀ CHIẾC CỐC LỬA

Harry Potter and the Goblet of Fire

157 phút

HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG - Harry Potter and the Order of the Phoenix

HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG

Harry Potter and the Order of the Phoenix

131 phút

HARRY POTTER VÀ HOÀNG TỬ LAI - Harry Potter and the Half-Blood Prince

HARRY POTTER VÀ HOÀNG TỬ LAI

Harry Potter and the Half-Blood Prince

153 phút

HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN (PHẦN 1) - Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 1)

HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN (PHẦN 1)

Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 1)

146 phút

HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN (PHẦN 2) - Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 2)

HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN (PHẦN 2)

Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 2)

130 phút

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 5 - Game of Thrones (Season 5)

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 5

Game of Thrones (Season 5)

55 phút/tập

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 6 - Game of Thrones (Season 6)

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 6

Game of Thrones (Season 6)

55 phút/tập

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 7 - Game of Thrones (Season 7)

TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 7

Game of Thrones (Season 7)

55 phút/tập

CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 1: HIỆP HỘI NHẪN THẦN - The Lord of the Rings 1: The Fellowship of the Ring

CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 1: HIỆP HỘI NHẪN THẦN

The Lord of the Rings 1: The Fellowship of the Ring

178 phút

CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 2: HAI TÒA THÁP - The Lord of the Rings 2: The Two Towers

CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 2: HAI TÒA THÁP

The Lord of the Rings 2: The Two Towers

179 phút

CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 3: SỰ TRỞ LẠI CỦA NHÀ VUA - The Lord of the Rings 3: The Return of the King

CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN 3: SỰ TRỞ LẠI CỦA NHÀ VUA

The Lord of the Rings 3: The Return of the King

201 phút

BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG - The Avengers

BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG

The Avengers

143 phút

KẺ HỦY DIỆT 1 - The Terminator

KẺ HỦY DIỆT 1

The Terminator

107 phút

KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT - Judgment Day

KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT

Judgment Day

137 phút

KẺ HỦY DIỆT 3: NGƯỜI MÁY NỔI LOẠN - Rise of the Machines

KẺ HỦY DIỆT 3: NGƯỜI MÁY NỔI LOẠN

Rise of the Machines

109 phút

KẺ HỦY DIỆT 4: SỰ CỨU RỖI - Salvation

KẺ HỦY DIỆT 4: SỰ CỨU RỖI

Salvation

115 phút

KẺ HỦY DIỆT 5: THỜI ĐẠI GENISYS - Terminator Genisys

KẺ HỦY DIỆT 5: THỜI ĐẠI GENISYS

Terminator Genisys

119 phút

THUẦN HUYẾT (PHẦN 1) - True Blood (Season 1)

THUẦN HUYẾT (PHẦN 1)

True Blood (Season 1)

60 phút/tập

BẦU TRỜI THÉP 2: KHỦNG LONG TRỖI DẬY - Iron Sky 2: The Coming Race

BẦU TRỜI THÉP 2: KHỦNG LONG TRỖI DẬY

Iron Sky 2: The Coming Race

90 phút

THUẦN HUYẾT (PHẦN 2) - True Blood (Season 2)

THUẦN HUYẾT (PHẦN 2)

True Blood (Season 2)

60 phút/tập

THUẦN HUYẾT (PHẦN 6) - True Blood (Season 6)

THUẦN HUYẾT (PHẦN 6)

True Blood (Season 6)

55 phút/tập

THUẦN HUYẾT (PHẦN 7) - True Blood (Season 7)

THUẦN HUYẾT (PHẦN 7)

True Blood (Season 7)

55 phút/tập