Phim kinh dị

SÁT THỦ JOHN WICK - John Wick

SÁT THỦ JOHN WICK

John Wick

96 phút

ĐOẠN BĂNG KINH HOÀNG 3 (CUỘN BĂNG CHẾT CHÓC 3) - V/H/S Viral

ĐOẠN BĂNG KINH HOÀNG 3 (CUỘN BĂNG CHẾT CHÓC 3)

V/H/S Viral

82 phút

NGHĨA ĐỊA MA QUÁI - Pet Sematary

NGHĨA ĐỊA MA QUÁI

Pet Sematary

101 phút

Chú Hề Ma Quái - IT

Chú Hề Ma Quái

IT

90 phút

NGƯỜI DƠI 3: KỴ SĨ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY - The Dark Knight Rises

NGƯỜI DƠI 3: KỴ SĨ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY

The Dark Knight Rises

165 phút

KHÔNG CHỐN DUNG THÂN - No Country for Old Men

KHÔNG CHỐN DUNG THÂN

No Country for Old Men

122 phút

THUẦN HUYẾT (PHẦN 6) - True Blood (Season 6)

THUẦN HUYẾT (PHẦN 6)

True Blood (Season 6)

55 phút/tập

THUẦN HUYẾT (PHẦN 7) - True Blood (Season 7)

THUẦN HUYẾT (PHẦN 7)

True Blood (Season 7)

55 phút/tập

Thuần Huyết Phần 3 - True Blood Season 3

Thuần Huyết Phần 3

True Blood Season 3

55 phút/tập

ĐIỆP VIÊN 007: TIẾN SĨ NO - Bond 1: Dr. No

ĐIỆP VIÊN 007: TIẾN SĨ NO

Bond 1: Dr. No

110 phút

ĐIỆP VIÊN 007: TÌNH YÊU ĐẾN TỪ NƯỚC NGA - Bond 2: From Russia with Love

ĐIỆP VIÊN 007: TÌNH YÊU ĐẾN TỪ NƯỚC NGA

Bond 2: From Russia with Love

115 phút

ĐIỆP VIÊN 007: NGÓN TAY VÀNG - Bond 3: Goldfinger

ĐIỆP VIÊN 007: NGÓN TAY VÀNG

Bond 3: Goldfinger

110 phút

ĐIỆP VIÊN 007: QUẢ CẦU SẤM SÉT - Bond 4: Thunderball

ĐIỆP VIÊN 007: QUẢ CẦU SẤM SÉT

Bond 4: Thunderball

125 phút

ĐIỆP VIÊN 007: ANH CHỈ SỐNG HAI LẦN - Bond 5: You Only Live Twice

ĐIỆP VIÊN 007: ANH CHỈ SỐNG HAI LẦN

Bond 5: You Only Live Twice

117 phút

ĐIỆP VIÊN 007: ĐIỆP VỤ NỮ HOÀNG - Bond 6: On Her Majesty's Secret Service

ĐIỆP VIÊN 007: ĐIỆP VỤ NỮ HOÀNG

Bond 6: On Her Majesty's Secret Service

142 phút

ĐIỆP VIÊN 007: KIM CƯƠNG VĨNH CỬU - Bond 7: Diamonds Are Forever

ĐIỆP VIÊN 007: KIM CƯƠNG VĨNH CỬU

Bond 7: Diamonds Are Forever

120 phút

ĐIỆP VIÊN 007: SỐNG VÀ HÃY CHẾT - Bond 8: Live and Let Die

ĐIỆP VIÊN 007: SỐNG VÀ HÃY CHẾT

Bond 8: Live and Let Die

121 phút

ĐIỆP VIÊN 007: SÁT THỦ VỚI KHẨU SÚNG VÀNG - Bond 9: The Man with the Golden Gun

ĐIỆP VIÊN 007: SÁT THỦ VỚI KHẨU SÚNG VÀNG

Bond 9: The Man with the Golden Gun

125 phút

ĐIỆP VIÊN 007: VÒI BẠCH TUỘT - Bond 13: Octopussy

ĐIỆP VIÊN 007: VÒI BẠCH TUỘT

Bond 13: Octopussy

131 phút

ĐIỆP VIÊN 007: CẢNH TƯỢNG CHẾT CHÓC - Bond 14: A View to a Kill

ĐIỆP VIÊN 007: CẢNH TƯỢNG CHẾT CHÓC

Bond 14: A View to a Kill

131 phút

ĐIỆP VIÊN 007: ÁNH SÁNG BAN NGÀY - Bond 15: The Living Daylights

ĐIỆP VIÊN 007: ÁNH SÁNG BAN NGÀY

Bond 15: The Living Daylights

130 phút

ĐIỆP VIÊN 007: LỆNH HÀNH QUYẾT - Bond 16: Licence to Kill

ĐIỆP VIÊN 007: LỆNH HÀNH QUYẾT

Bond 16: Licence to Kill

133 phút

ĐIỆP VIÊN 007: NGÀY MAI KHÔNG LỤI TÀN - Bond 18: Tomorrow Never Dies

ĐIỆP VIÊN 007: NGÀY MAI KHÔNG LỤI TÀN

Bond 18: Tomorrow Never Dies

119 phút

ĐIỆP VIÊN 007: THẾ GIỚI KHÔNG ĐỦ - Bond 19: The World Is Not Enough

ĐIỆP VIÊN 007: THẾ GIỚI KHÔNG ĐỦ

Bond 19: The World Is Not Enough

128 phút

ĐIỆP VIÊN 007: HẸN CHẾT NGÀY KHÁC - Bond 20: Die Another Day

ĐIỆP VIÊN 007: HẸN CHẾT NGÀY KHÁC

Bond 20: Die Another Day

133 phút

ĐIỆP VIÊN 007: SÒNG BẠC HOÀNG GIA - Bond 21: Casino Royale

ĐIỆP VIÊN 007: SÒNG BẠC HOÀNG GIA

Bond 21: Casino Royale

144 phút

BÚP BÊ MA ÁM - Annabelle

BÚP BÊ MA ÁM

Annabelle

99 phút

BÚP BÊ MA ÁM 2: TẠO VẬT QUỶ DỮ - Annabelle 2: Creation

BÚP BÊ MA ÁM 2: TẠO VẬT QUỶ DỮ

Annabelle 2: Creation

109 phút