Phim Trung Quốc

3.0
Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng - Crazy Alien

Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng

Crazy Alien

116 phút

Thanh xuân đấu - Fighting Youth

Thanh xuân đấu

Fighting Youth

45 phút/tập

DỤ HOẶC MIÊU YÊU - Love Story Of Cat Spirit

DỤ HOẶC MIÊU YÊU

Love Story Of Cat Spirit

18 phút/tập

TRÙNG NHĨ TRUYỀN KỲ - Chong Er's Preach

TRÙNG NHĨ TRUYỀN KỲ

Chong Er's Preach

45 phút/tập

HOÀNG PHI HỒNG: NỘ HẢI HÙNG PHONG - The Unity of Heroes 2

HOÀNG PHI HỒNG: NỘ HẢI HÙNG PHONG

The Unity of Heroes 2

91 phút

CỰC PHẨM XỨNG ĐÔI - The Perfect Match

CỰC PHẨM XỨNG ĐÔI

The Perfect Match

60 phút

PHONG THẦN: DƯƠNG TIỄN TRUYỀN KỲ - The Gods

PHONG THẦN: DƯƠNG TIỄN TRUYỀN KỲ

The Gods

45 phút/tập

NẾU CÓ THỂ YÊU NHƯ VẬY - If Love Like This

NẾU CÓ THỂ YÊU NHƯ VẬY

If Love Like This

45 phút/tập

NHÂN LÚC CHÚNG TA CÒN TRẺ - In Youth

NHÂN LÚC CHÚNG TA CÒN TRẺ

In Youth

45 phút/tập

NGÔI SAO SÁNG NHẤT TRONG ĐÊM - The Brightest Star In The Sky

NGÔI SAO SÁNG NHẤT TRONG ĐÊM

The Brightest Star In The Sky

45 phút/tập

THẦY GIÁO THỂ CHẤT - My Physical Education Teacher

THẦY GIÁO THỂ CHẤT

My Physical Education Teacher

45 phút/tập

ĐẤU LA ĐẠI LỤC - Soul Land

ĐẤU LA ĐẠI LỤC

Soul Land

25 phút/tập

THẦN POSEIDON CỦA TÔI - My Poseidon

THẦN POSEIDON CỦA TÔI

My Poseidon

45 phút/tập

YÊU EM, NGƯỜI CHỮA LÀNH CHO TÔI - From Survivor To Healer

YÊU EM, NGƯỜI CHỮA LÀNH CHO TÔI

From Survivor To Healer

45 phút/tập

LÃNH ÁN - Lanh An

LÃNH ÁN

Lanh An

45 phút/tập

VŨ ĐỘNG CÀN KHÔN - Martial Universe

VŨ ĐỘNG CÀN KHÔN

Martial Universe

45 phút/tập

BẠCH XÀ: DUYÊN KHỞI - White Snake

BẠCH XÀ: DUYÊN KHỞI

White Snake

99 phút

Diệp vấn 3 - IP Man 3

Diệp vấn 3

IP Man 3

105 phút

DIỆP VẤN 2 - TÔN SƯ TRUYỀN KỲ - IP Man 2

DIỆP VẤN 2 - TÔN SƯ TRUYỀN KỲ

IP Man 2

108 phút

HÀNH ĐỘNG PHÁ BĂNG - The Thunder

HÀNH ĐỘNG PHÁ BĂNG

The Thunder

45 phút/tập

NỤ HÔN ĐẦU - Fall In Love At First Kiss

NỤ HÔN ĐẦU

Fall In Love At First Kiss

121 phút

ĐẠI CHIẾN ÂM DƯƠNG - The Knight of Shadows: Between Yin and Yang

ĐẠI CHIẾN ÂM DƯƠNG

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang

108 phút

TÂN VUA HÀI KỊCH - The New King of Comedy

TÂN VUA HÀI KỊCH

The New King of Comedy

91 phút

VÕ LÂM QUÁI THÚ - Kung Fu Monster

VÕ LÂM QUÁI THÚ

Kung Fu Monster

100 phút

NGƯỜI BĂNG 2: DU HÀNH THỜI GIAN - Iceman 2: The Time Traveler

NGƯỜI BĂNG 2: DU HÀNH THỜI GIAN

Iceman 2: The Time Traveler

104 phút

PHI VỤ TIỀN GIẢ - Project Gutenberg

PHI VỤ TIỀN GIẢ

Project Gutenberg

130 phút

Bạch Phát Vương Phi - Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi

Bạch Phát Vương Phi

45 phút/tập

Thất Nguyệt Sinh - Seven Days

Thất Nguyệt Sinh

Seven Days

45 phút/tập