Quản lý khu vực là gì

Cập nhật ngày 06/11/2022 bởi Mỹ Chi

Bài viết Quản lý khu vực là gì thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Moviee.vn tìm hiểu Quản lý khu vực là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Quản lý khu vực là gì”

Đánh giá về Quản lý khu vực là gì


Xem nhanh
Rsm là gì?
Rsm (Regional Sales Manager) hay còn gọi là giám đốc vùng kinh doanh là một công việc chịu trách nhiệm bán sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp trong một vùng khu vực địa lý được chỉ định. Người quản lý bán hàng khu vực cung cấp hỗ trợ liên tục để phân phối và sản xuất cho sản phẩm hoặc dịch vụ. Ngoài ra, quản lý bán hàng khu vực quản lý nhóm bán hàng trong khu vực được chỉ định

Tham khảo bài viết về Rsm là gì tại: https://marketingai.admicro.vn/rsm-la-gi-vai-tro-day-quyen-nang-cua-vi-tri-nay-trong-doanh-nghiep/

quản lý khu vực là gì

Quản lý là việc quản trị của một tổ chức, cho dù đó là một công ty, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ. Quản lý bao gồm các hoạt động thiết lập chiến lược của một tổ chức và điều phối các nỗ lực của nhân viên (hoặc tình nguyện viên) để hoàn thành các mục tiêu của mình thông qua việc áp dụng các nguồn lực sẵn có, như tài chính, tự nhiên, công nghệ và nhân lực. thuật ngữ “quản lý” cũng có thể chỉ những người quản lý một tổ chức.

Các nhà khoa học xã hội học thống kê quản lý như một ngành học thuật, điều tra các lĩnh vực như tổ chức xã hội và lãnh đạo tổ chức.[1] một số người học quản lý tại các trường cao đẳng hoặc đại học. Các bằng cấp chính về quản lý bao gồm Cử nhân Thương mại (B.Com.) Cử nhân Quản trị buôn bán (BBA.) Thạc sĩ Quản trị buôn bán (MBA.) Và, đối với khu vực công, Thạc sĩ Quản trị Công (MPA). Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia quản lý hoặc chuyên gia, nhà thống kê quản lý hoặc giáo sư có thể hoàn thành Tiến sĩ Quản lý (DM), Tiến sĩ Quản trị buôn bán (DBA) hoặc Tiến sĩ Quản trị buôn bán hoặc Quản lý.

Các tổ chức lớn hơn thường có ba cấp quản lý, thường được tổ chức theo một cấu trúc phân cấp, kim tự tháp:

 • Quản lý cấp cao, chẳng hạn như thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành (CEO) hoặc Chủ tịch của một tổ chức. Họ đặt ra các mục tiêu chiến lược của tổ chức và đưa ra quyết liệt về hình thức tổ chức tổng thể sẽ vận hành. Các nhà quản lý cấp cao thường là các chuyên gia cấp điều hành và đưa ra định hướng cho quản lý cấp trung, những người trực tiếp hoặc gián tiếp báo cáo với họ.
 • Quản lý cấp trung, các ví dụ trong số này sẽ bao gồm các nhà quản lý chi nhánh, quản lý khu vực, quản lý bộ phận và quản lý bộ phận, những người cung cấp phương hướng cho các nhà quản lý tuyến đầu. Các nhà quản lý cấp trung truyền đạt các mục tiêu chiến lược của quản lý cấp cao tới các nhà quản lý tiền tuyến.
 • Quản lý thấp hơn, chẳng hạn như giám sát viên và trưởng nhóm tiền tuyến, giám sát công việc của nhân viên nhiều (hoặc tình nguyện viên, trong một vài tổ chức tình nguyện) và đưa ra định hướng về công việc của họ.

Trong các tổ chức nhỏ hơn, một người quản lý cá nhân có thể có phạm vi rộng hơn nhiều. Một người quản lý có thể thực hiện một số vai trò hoặc thậm chí tất cả các vai trò thường được thấy trong một tổ chức lớn.

Mục lục

 • 1 Các đề tài về quản lý
 • 1.1 Nhiệm vụ cơ bản của quản lý
 • 1.2 Cơ cấu chính sách kinh doanh
 • 1.3 Làm thế nào để thực hiện các chính sách và chiến lược buôn bán?
 • 1.4 Phát triển các chính sách và chiến lược kinh doanh
 • 1.5 Các chính sách và chiến lược trở nên phù hợp với kế hoạch buôn bán ở điểm nào?
 • 2 Các cấp quản lý và hệ thống thứ bậc
 • 2.1 Quản lý cao cấp
 • 2.2 Quản lý trung cấp
 • 2.3 Quản lý hạ cấp
 • 3 Vai trò của nhà quản lý
 • 3.1 Vai trò giao tiếp, quan hệ
 • 3.2 Vai trò thông tin
 • 3.3 Vai trò quyết liệt
 • 4 Kỹ năng của nhà quản lý
 • 5 Phẩm chất cần có của nhà quản lý
 • 6 Các lĩnh vực quản lý
 • 7 Xem thêm
 • 8 Tham khảo

✅ Mọi người cũng xem : thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ là gì

Các đề tài về quản lýSửa đổi

Quản lý trong buôn bán hay quản lý trong các tổ chức nhân sự nói chung là hành động đưa các cá nhân trong tổ chức làm việc cùng nhau để thực hiện, hoàn thành mục tiêu chung. Công việc quản lý bao gồm 5 nhiệm vụ (theo Henry Fayol): xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm soát. Trong đó, các nguồn lực có khả năng được sử dụng và để quản lý là nhân lực, tài chính, công nghệ và thiên nhiên.

Quản lý nói chung hay quản lý Doanh nghiệp nói riêng bao gồm những đề tài chính sau:

Nhiệm vụ cơ bản của quản lýSửa đổi

 • hoạch định: xác định mục tiêu, quyết liệt những công việc cần làm trong tương lai (ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm sau, trong 5 năm sau…) lên các kế hoạch hành động.
 • Tổ chức: dùng một cách tối ưu các tài nguyên được bắt buộc để thực hiện kế hoạch.
 • Bố trí nhân lực: phân tích công việc, tuyển mộ phân công từng cá nhân cho từng công việc thích hợp.
 • Lãnh đạo/Động viên: Giúp các nhân viên khác làm việc hiệu quả hơn để đạt được các kế hoạch (khiến các cá nhân sẵn lòng làm việc cho tổ chức).
 • Kiểm soát: Giám sát, kiểm tra quy trình vận hành theo kế hoạch (kế hoạch có khả năng sẽ được thay đổi ngay phụ thuộc vào phản hồi của quá trình kiểm tra).

✅ Mọi người cũng xem : tự kỷ ám thị tiếng anh là gì

Cơ cấu chính sách kinh doanhSửa đổi

 • Nhiệm vụ (mission) kinh doanh là mục đích rõ ràng nhất của một công ty.
 • Tầm nhìn (vision) của việc kinh doanh phản ánh những nguyện vọng của công ty cũng như chỉ rõ phương hướng phát triển và đích đến trong tương lai của Doanh nghiệp đó.
 • Mục tiêu (objectives) buôn bán có quan hệ mật thiết với hệ quả của các hoạt động mà mỗi nhiệm vụ nhất định nhắm vào.
 • Chính sách (policy) kinh doanh là một hướng dẫn bao gồm những quy định, mục tiêu cùng những điều lệ có thể được sử dụng trong việc ra quyết định của những nhà quản lý. Chính sách cần phải dễ điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn đồng thời phải dễ truyền đạt và dễ hiểu đối với công nhân viên.
 • Chiến lược (strategy) kinh doanh của Doanh nghiệp liên hệ chặt chẽ với sự kết hợp hài hòa giữa phương hướng hoạt động trong tương lai, tương đương là các nguồn lực sẽ được dùng, để xác định được tầm nhìn của việc buôn bán và các mục tiêu dài hạn của Doanh nghiệp. Đó là một hướng dẫn tới những nhà quản lý, quy định họ nên cấp phát và dùng các yếu tố sản xuất như thế nào để tạo nên lợi thế trong kinh doanh. Bước đầu, họ có khả năng giúp các nhà quản lý tìm ra loại hình buôn bán phù hợp.

✅ Mọi người cũng xem : sơ đồ hóa là gì

Làm thế nào để thực hiện các chính sách và chiến lược buôn bán?Sửa đổi

 • Tất cả các chính sách và chiến lược buôn bán của Doanh nghiệp phải được đưa ra bàn luận và thống nhất với các cấp quản lý và các bộ phận khác.
 • Nhà quản lý phải hiểu thực hiện các chính sách và chiến lược ở đâu và như thế nào.
 • Mỗi ban ngành đều đặn phải có một kế hoạch hành động cụ thể.
 • Các chính sách và chiến lược buôn bán cần được xem xét và nghiên cứu lại một cách nhiều.
 • Các kế hoạch đề phòng bất ngờ cần được nghiên cứu để có khả năng ứng phó kịp thời với những thay đổi của môi trường kinh doanh.
 • Các nhà quản lý cấp cao của công ty cần đánh giá quy trình hoạt động buôn bán một cách thường xuyên.
 • Để việc kinh doanh phát triển thuận lợi, môi trường buôn bán tốt là một trong số những yếu tố tối quan trọng.

Phát triển các chính sách và chiến lược buôn bánSửa đổi

 • Nhiệm vụ, mục tiêu, ưu điểm, nhược điểm của các phòng ban cần được thống kê chi tiết để xác định rõ vai trò của từng bộ phận trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty.
 • Phương pháp dự báo phác thảo được một bức tranh xác thực về môi trượng kinh doanh trong tương lai.
 • Một bộ phận kế hoạch cần được thành lập để đảm bảo các kế hoạch đề ra là nhất quán và các chính sách, chiến lược buôn bán đều nhắm tới chung một mục đích và nhiệm vụ của công ty.
 • Các kế hoạch đề phòng bất trắc cần được thống kê kỹ lưỡng.

Để cho các chính sách riêng của từng phòng ban có thể được thực hiện, tất cả các chính sách chung của Doanh nghiệp cần được đưa ra thống kê và bàn bạc trước các cấp quản lý và các bộ phận chức năng trong công ty.

✅ Mọi người cũng xem : nền kinh tế hàng hóa là gì

Các chính sách và chiến lược trở nên phù hợp với kế hoạch buôn bán ở điểm nào?Sửa đổi

 • Các chính sách và chiến lược của Doanh nghiệp đưa ra cho các quản lý cấp trung và cấp thấp các ý tưởng, kế hoạch hành động cho từng phòng ban.
 • Các chính sách và chiến lược này là một bộ khung cho các kế hoạch và các quyết định của Doanh nghiệp.
 • Các quản lý trung cấp và hạ cấp có thể đưa ra những kế hoạch làm việc riêng cho các phòng ban dựa trên chiến lược chung của công ty.

✅ Mọi người cũng xem : dán răng sứ không mài răng giá bao nhiêu

Các cấp quản lý và hệ thống thứ bậcSửa đổi

Việc quản lý trong các tổ chức, Doanh nghiệp lớn thường được chia làm 3 bậc lớn:

✅ Mọi người cũng xem : nghệ sĩ Huỳnh Văn Thạch (Huỳnh Nga) - đạo diễn sân khấu là ai

Quản lý cao cấpSửa đổi

 • bắt buộc một nguồn kiến thức rộng rãi về các vai trò và kỹ năng quản lý.
 • Có nhận thức tốt về các yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến việc buôn bán của công ty, đặc biệt là thị trường.
 • Các quyết định của các nhà quản lý cao cấp thường mang tính dài hạn.
 • quyết định của các nhà quản lý cao cấp phải dựa trên các quá trình phân tích, chỉ đạo, các thống kê liên quan tới nhận thức, hành vi, mức độ tham gia hoạt động kinh doanh của các nhân viên.
 • Có trách nhiệm với các quyết liệt mang tính chiến lược.
 • có thể vạch ra các kế hoạch làm việc hiệu quả cho công ty.
 • Về mặt bản chất, nhà quản lý cao cấp chính là người điều hành cả công ty.

✅ Mọi người cũng xem : thuốc myonal giá bao nhiêu

Quản lý trung cấpSửa đổi

 • Nhà quản lý trung cấp cần có một nguồn kiến thức chuyên ngành về một vài nhiệm vụ quản lý.
 • Có trách nhiệm về việc thực hiện các quyết định của quản lý cấp cao.

✅ Mọi người cũng xem : chụp phim răng panorama giá bao nhiêu

Quản lý hạ cấpSửa đổi

 • Cấp quản lý này có nhiệm vụ đảm bảo các kế hoạch và quyết định cúa hai cấp quản lý cao hơn được thực hiện.
 • Các quyết liệt của quản lý cấp này chỉ mang tính thời vụ (ngắn kỳ).

✅ Mọi người cũng xem : xe janus 2020 giá bao nhiêu

Vai trò của nhà quản lýSửa đổi

✅ Mọi người cũng xem : sinh tháng 5 là cung hoàng đạo gì

Vai trò giao tiếp, quan hệSửa đổi

 • Đối với bên ngoài là đại diện cho tập thể mà người đó quản lý.
 • Đối với bên trong là lãnh đạo, kết nối mọi người để hoàn thành mục tiêu chung

Vai trò thông tinSửa đổi

 • Thu thập thông tin từ cấp dưới
 • thường nhật thông tin từ cấp trên
 • Cung cấp thông tin cho bên ngoài

Vai trò quyết địnhSửa đổi

Đây là vai trò quan trọng nhất của người quản lý. Nhà quản lý là người có quyền quyết liệt và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Kỹ năng của nhà quản lýSửa đổi

Nhà quản lý nói chung cần phải có các kỹ năng sau:

 1. Kỹ năng kỹ thuật, chuyên môn: có khả năng thực hiện một công việc chi tiết
 2. Kỹ năng tư duy, nhận thức: có khả năng nắm bắt, nhận thức thông tin, cơ hội, nguy cơ
 3. Kỹ năng nhân sự: khả năng giao tiếp, lãnh đạo, động viên…

Tùy vào nhà quản lý đang ở vị trí nào mà yêu cầu đối với các kỹ năng đó có thể khác nhéu.

Phẩm chất cần có của nhà quản lýSửa đổi

 • có thể giao tiếp tốt với mọi người.
 • có thể ra quyết định một cách nhanh chóng.
 • Có tính logic, phân tích và lập luận một cách chặt chẽ.
 • có thể động viên và lãnh đạo mọi người.
 • có khả năng làm việc hiệu quả, nhanh chóng và không rời khỏi khi công việc chưa hoàn thành.
 • có khả năng thuyết phục mọi người làm việc.
 • có thể ra những mệnh lệnh.
 • Có một khả năng về chuyên môn nhất định.

✅ Mọi người cũng xem : cua đồng xay giá bao nhiêu

Các lĩnh vực quản lýSửa đổi

 • Quản lý hành chính
 • Quản lý hiệp hội
 • Quản lý thay đổi
 • Quản lý thông tin
 • Quản lý yếu tố ràng buộc
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý khủng hoảng
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Quản lý thu nhập
 • Quản lý xí nghiệp
 • Quản lý trang thiết bị
 • Quản lý tương tác với con người
 • Quản lý quá trình tích hợp
 • Quản lý tri thức
 • Quản lý bất động sản
 • Quản lý hậu cần
 • Quản lý tiếp thị
 • Quản lý kinh doanh
 • Quản lý vận hành
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý chương trình
 • Quản lý dự án
 • Quản lý quá trình
 • Quản lý danh mục
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý tài nguyên
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý kĩ năng
 • Quản lý chi tiêu
 • Quản lý stress
 • Quản lý đầu vào
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý nhân tài
 • Quản lý nghệ sĩ
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý thể thao
 • Quản lý giáo dục

✅ Mọi người cũng xem : tháng 12 là cung gì trong 12 cung hoàng đạo

Xem thêmSửa đổi

 • Quản trị học
 • Quản trị công ty
 • Môi trường công ty
 • Năm ảnh hưởng của Porter
 • Nhà quản lý
 • Chủ tịch (Chức danh Doanh nghiệp)
 • Tổng giám đốc điều hành
 • Giám đốc sản xuất
 • Nhà quản lý nghệ sĩ
 • Người đại diện tài năng
 • Người đại diện văn chương
 • Nhà quản lý thể thao Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Quản lý.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Waring, S.P., 2016. Taylorism transformed: Scientific management theory since 1945. UNC Press Books.

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết

Mọi Người Cũng Xem   Xe tải isuzu 5 tấn giá bao nhiêu? Đánh giá chi tiết hệ thống xe
quản lý khu vực là gì

Hỏi Đáp Là gìCác câu hỏi về quản lý khu vực là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quản lý khu vực là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment