Review


Tóm tắt


Bộ phim xoay quanh thiếu niên trẻ tuổi tên Lâm Động trong một cơ duyên tình cờ, có được thạch phù thần bí do thượng cổ trí tôn phù tổ để lại, từ đó bị cuốn vào tranh chấp giữa các bang phái, sau đó học được võ công tuyệt thế, cùng Lâm Lang Thiên vừa là bạn vừa là địch, hợp lực đối phó với các yêu ma, mở ra cuộc đại chiến giữa chính và tà.
 Từ khóa


Xem phim VŨ ĐỘNG CÀN KHÔN xem phim Martial Universe xem phim VŨ ĐỘNG CÀN KHÔN full hd xem phim VŨ ĐỘNG CÀN KHÔN vietsub xem phim Martial Universe vietsub review phim review phimVŨ ĐỘNG CÀN KHÔN review phimMartial Universe xem phim Martial Universe full hd xem phim Martial Universe 1080 xem phim VŨ ĐỘNG CÀN KHÔN 1080