Review


Tóm tắt


Giới thiệu phim To My Name

Kết quả hình ảnh cho 나의 이름에게

To My Name', gồm tổng cộng 6 tập, sẽ được phát sóng vào ngày 6 tháng 11 lúc 7:00 tối trên danh sách phát YouTube và Facebook. Naver TV sẽ được phát hành vào ngày 1 từ ngày 2

Nội dung phim To My Name

Kết quả hình ảnh cho 나의 이름에게To My Name là một thể loại lãng mạn giả tưởng dựa trên 'Name Bus'. Cài đặt namebus mới, liên quan đến câu chuyện về 'Tên' nơi tên của số phận của người khác được khắc trên cơ thể, kích thích sự quan tâm. Vì nó là một tài liệu mới chưa từng được xử lý trong quá khứ, sự chú ý tập trung vào những niềm vui khác nhau mà 'tên tôi' sẽ hiển thị.

Từ khóa


to my name meaning, to my name kdrama, to my name web drama, to my name is mud, to my name is jeff, in my name lyrics,