Review


Tóm tắt


Dược sư Hứa Tuyên và sư muội Lãnh Ngưng hành y cứu người, trog buổi lễ hoa đào tình cờ gặp gỡ Bạch Yêu Yêu. Trải qua nhiều gian truân cách trở, Hứa Tuyên và Bạch Yêu Yêu cuối cùng cũng trở thành phu thê. Tuy nhiên, vì cứu Hứa Tuyên, Bạch Yêu Yêu đã trộm tiên thảo, vi phạm thiên quy. 

Hứa Tuyên sau khi khỏi bệnh, nhớ lại chuyện cũ, liền một thân một mình đi tìm Bạch Yêu Yêu. Sư muội của Hứa Tuyên là Lãnh Ngưng lâu nay vẫn luôn ganh ghét Bạch Yêu Yêu, dụ giao long xuất thế, gây họa cho nhân gian. Sau đó, Bạch Yêu Yêu hy sinh thân mình cứu vãn tình thề, cùng Tề Tiêu trấn giữ tháp Lôi Phong. Hứa Tuyên vô cùng đau khổ, không màng thế sự, quy ẩn sơn lâm.

Từ khóa


Xem phim THIÊN KÊ: BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT xem phim The Destiny of White Snake xem phim THIÊN KÊ: BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT full hd xem phim THIÊN KÊ: BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT vietsub xem phim The Destiny of White Snake vietsub review phim review phimTHIÊN KÊ: BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT review phimThe Destiny of White Snake xem phim The Destiny of White Snake full hd xem phim The Destiny of White Snake 1080 xem phim THIÊN KÊ: BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT 1080