Review


Tóm tắt


The World According to Jeff Goldblum: Tiền đề của chương trình là bởi vì đó là thế giới theo Jeff Goldblum, đó là tôi với tất cả thông tin và kinh nghiệm mà cuộc sống của tôi đã kéo theo cho đến thời điểm này, tôi sẽ đi đến thế giới này và khám phá điều này hay điều khác. Không phải là nếu tôi làm thêm một số bài tập về nhà / nghiên cứu / tìm hiểu về nó để tôi có xu hướng biết điều gì đó về nó và sau đó nói với bạn về nó. Không nó không giống thế.
 

the world according to jeff goldblumTừ khóa


the world according to jeff goldblum imdb, the world according to jeff goldblum wiki, the world according to jeff goldblum poster, the world according to jeff goldblum official trailer,