Review


Tóm tắt


Sau những câu chuyện về Jango và Boba Fett , một chiến binh khác xuất hiện trong vũ trụ Star Wars . Các Mandalorian được thiết lập sau khi sụp đổ của Đế quốc và trước khi xuất hiện các Dòng Nhất . Chúng tôi theo dõi hành trình của một tay súng đơn độc ở vùng ngoài cùng của thiên hà cách xa chính quyền của Cộng hòa Mới ....

 

mandatory 

mandalorian

Từ khóa


the mandalorian imdb, the mandalorian star wars, the mandalorian wars, the mandalorian reddit, the mandalorian actor,