Review


Tóm tắt


Bộ phim tâm lý, hài hước và tình cảm đặc biệt là tình anh em vô cùng gắn kết của Se Ha và Dong-gu. Cả hai đều mang trong người những khuyết điểm khiến họ không thể sống một cuộc đời bình thường. Kẻ mất mẹ, người bị bỏ rơi, cả hai nương tựa nhau trong suốt hơn 20 năm gặp gỡ. Cho đến ngày họ gặp được Mi-hyun, cuộc sống của cả ba đã dần thay đổi khi Se Ha và Dong-gu buộc phải chia xa

Từ khóa


Xem phim Thằng em lý tưởng xem phim Inseparable Bros xem phim Thằng em lý tưởng full hd xem phim Thằng em lý tưởng vietsub xem phim Inseparable Bros vietsub review phim review phimThằng em lý tưởng review phimInseparable Bros xem phim Inseparable Bros full hd xem phim Inseparable Bros 1080 xem phim Thằng em lý tưởng 1080