Review


Tóm tắt


Phim 'Tam Thiên Nha Sát' kể về chuyện tình yêu cấm kỵ nghìn năm của Đàm Xuyên và Phó Cửu Vân. Đàm Xuyên vốn là công chúa nước Đại Yến nhưng phải chịu cảnh nước mất nhà tan khi còn rất nhỏ. Lớn lên với một thân phận nghèo hèn, Đàm Xuyên trà trộn lên núi Hương Thủ để tìm cơ hội trả thù.

 

Tam thiên nha sát 

Tại đây, Đàm Xuyên gặp Phó Cửu Vân- một linh hồn được sinh ra trong hồn đăng. Tình yêu nhiều bấp bênh của Đàm Xuyên và Phó Cử Vân trải qua 10 kiếp với vô vàn đau khổ, Phó Vân Cửu chờ Đàm Xuyên chín kiếp, đá Tam Sinh cũng không khắc nổi mối tình đậm sâu ấy.

 

Tam sinh Nha Sát

 


Từ khóa


tam thiên nha sát triệu lộ tư tập 1, tam thiên nha sát triệu lộ tư, tam thiên nha sát trailer, tam thiên nha sát – thập tứ lang, tam thiên nha sát lịch chiếu,