Review


Tóm tắt


Khi Kris Kringle chuẩn bị nghỉ hưu với tư cách là ông già Noel và truyền lại dây cương cho con trai Nick, sự căng thẳng trong vai trò tương lai của anh bắt đầu đến với Nick. Khi chị gái Noelle đề nghị anh nghỉ cuối tuần, Nick hoàn toàn từ bỏ công việc của mình. Noelle lần đầu tiên đối mặt với thế giới bên ngoài Bắc Cực khi cô đi theo anh ta để cố gắng thuyết phục anh ta trở lại làm việc. Trong khi đó, anh em họ Gabriel chuẩn bị xấu của họ bước lên và chuẩn bị biến xưởng của ông già Noel thành một dịch vụ giao hàng trực tuyến.
 

noelle movie

 noelle

Từ khóa


noelle movie trailer, noelle movie release, noelle movie soundtrack, noelle movie disney, noelle the movie,