Review


Tóm tắt


Những nhân viên gương mẫu được bắt đầu từ việc thực hiện chủ trương sáp nhập 2 phòng nội dung của Tạp chí Tinh Hoa. Từ đây, những câu chuyện về cuộc sống riêng tư, bản chất của mỗi nhân viên được hé mở.

 

Những nhân viên gương mẫu 

Ở đó, có người chọn cho mình cách sống vụ lợi, bon chen, giả dối, bất chấp tất cả để đạt được mục đích nhưng cuối cùng chính họ là người tự đào thải mình. Ngược lại, cũng có những con người nhiệt huyết, hết lòng vì công việc.

 

Những nhân viên gương mẫu

 

Sau những biến cố, mỗi người đã hiểu mình là ai, đang ở đâu và cần phải làm gì để cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc đầy ý nghĩa. Và sau cùng, dù ghét cũng cứ tin nhau lần nữa, đừng ai vội gạt đi những cố gắng của người này, góp ý của người kia, đừng để cái tôi lấn át chính bản thân mình.

 

Những nhân viên gương mẫuTừ khóa


Những nhân viên gương mẫu, những nhân viên gương mẫu tập 1,