Review


Tóm tắt


Phim Kinh Dị, Phiêu Lưu: Ma Thổi Đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh (2019) full trọn bộ vietsub, thuyết minh 95 phút - HD | VIETSUB
Dựa theo loạt tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, tương truyền một căn hầm bí mật ở Long Lĩnh, Thiểm Tây khai quật phát hiện một lọai văn tự Long Cốt lạ, Tuyết Lị Dương đến điều tra thì gặp bọn người của Hồ Bát Nhất, bốn người họ vào khu mộ âm hồn để tìm hiểu ngọn ngành, Hồ Bát Nhất tìm hỏi về việc cái bớt đỏ, Tuyết Lị Dương nói ra câu chuyện về tiếng kêu chim chá hộc năm đó...


Từ khóa


Ma Thổi Đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh, Dragon Labyrinth, Phim Ma thổi đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh, Phim Dragon Labyrinth, Ma thổi đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh vietsub, Dragon Labyrinth vietsub, Ma thoi den: Bi Mat Mo Chi Long Linh,Ma thổi đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh,Dragon Labyrinth,Phác Thành Thục,Triệu Lôi Kỳ, Khang Ninh, Lâm Vũ Thân,,