Review


Tóm tắt


Lật Mặt: Nhà Có Khách xoay quanh chuyến trở về nhà ngỡ tưởng rất vui vẻ đầm ấm của Vy cùng bạn bè. Thế nhưng, một chuỗi những tai nạn và sự việc bất thường diễn ra đã đẩy tình thế của tất cả mọi người, đặc biệt là Vy vào tình thế nguy hiểm. Làm sao để có thể cứu Vy và ngăn những mối nguy hiểm tiếp theo xảy ra? Tai nạn đã xảy đến với mẹ của Vy và cậu em trai có liên quan gì đến những thế lực hiểm ác đang đeo bám tất cả mọi người?

Từ khóa


Xem phim Lật mặt: Nhà có khách xem phim Lật mặt: Nhà có khách xem phim Lật mặt: Nhà có khách full hd xem phim Lật mặt: Nhà có khách vietsub xem phim Lật mặt: Nhà có khách vietsub review phim review phimLật mặt: Nhà có khách review phimLật mặt: Nhà có khách xem phim Lật mặt: Nhà có khách full hd xem phim Lật mặt: Nhà có khách 1080 xem phim Lật mặt: Nhà có khách 1080