Review


Tóm tắt


Kí ức... linh hồn... tinh thần... là gì? Đây là thế giới mà kí ức có thể chuyển thành dữ liệu và lưu trữ lại... Kể cả khi cơ thể chết đi, kí ức vẫn còn đó, và có thể được chuyển sang cơ thể khác... Xóa bỏ kí ức xấu, và bổ sung kí ức tốt đẹp... Tuy nhiên, đó là điều chỉ có người giàu làm được. Trong một thể giới như thế, nhân vật chính của chúng ta, Kaiba đang du hành trong một cơ thể khác mà chẳng có kí ức gì về mình.
Từ khóa


Xem phim KAIBA xem phim KAIBA xem phim KAIBA full hd xem phim KAIBA vietsub xem phim KAIBA vietsub review phim review phimKAIBA review phimKAIBA xem phim KAIBA full hd xem phim KAIBA 1080 xem phim KAIBA 1080