Review


Tóm tắt


Giới thiệu phim Hospital Playlist

Kết quả hình ảnh cho hospital playlist

Bộ phim này được lên kế hoạch cho ba mùa. Có khoảng 5 bác sĩ, những người học cùng trường y năm 1999 hiện là bạn bè và làm việc cùng nhau tại cùng một bệnh viện.

Nội dung phim Hospital Playlist

Kết quả hình ảnh cho hospital playlistMột bộ phim mô tả những câu chuyện về những người trải qua những ngày tưởng chừng như bình thường nhưng thực sự đặc biệt, tại bệnh viện, một nơi được gọi là thế giới vi mô - nơi ai đó được sinh ra và cuộc sống của ai đó gặp kết thúc. Năm bác sĩ là bạn bè lâu năm của 20 năm bắt đầu học đại học năm 1999 trong cùng một trường y, và bây giờ họ là đồng nghiệp trong cùng một bệnh viện. Bộ phim cũng sẽ đề cập đến một câu chuyện về một ban nhạc được thành lập bởi nhóm các bác sĩ.

Từ khóa


hospital playlist netflix, hospital playlist drama, hospital records playlist, hospital spotify playlist, hospital playlist kdrama, hospital playlist korean, hospital playlist asianwiki, part of a hospital playlist,