Review


Tóm tắt


Hoàng Phi Hồng: Nộ Hải Hùng Phong sau chiến thắng ban đầu, quân Nhật muốn dùng quân lực chiếm các quần đảo, quân cơ đại thần Trương Chi Đồng kiên quyết chủ chiến, trở thành cái gai trong mắt quân Nhật. Người Nhật biết Từ Hi không dám tái chiến, mới thái độ ôn hòa. Hoàng Phi Hồng và các đệ tử mạo hiểm dò tin tức, cuối cùng cứu được Trương Chi Đồng ra, từ từ hé lộ bí mật của người Nhật.Từ khóa


Xem phim HOÀNG PHI HỒNG: NỘ HẢI HÙNG PHONG xem phim The Unity of Heroes 2 xem phim HOÀNG PHI HỒNG: NỘ HẢI HÙNG PHONG full hd xem phim HOÀNG PHI HỒNG: NỘ HẢI HÙNG PHONG vietsub xem phim The Unity of Heroes 2 vietsub review phim review phimHOÀNG PHI HỒNG: NỘ HẢI HÙNG PHONG review phimThe Unity of Heroes 2 xem phim The Unity of Heroes 2 full hd xem phim The Unity of Heroes 2 1080 xem phim HOÀNG PHI HỒNG: NỘ HẢI HÙNG PHONG 1080