Review


Tóm tắt


Bộ phim tiếp tục các sự kiện trong Giọng nói 2 ; theo dõi cuộc sống của 112 trung tâm cuộc gọi khẩn cấp và đội điều phối khi họ chiến đấu chống lại một băng đảng tà ác quốc tế liên quan đến trang web đen tối của internet.

Trở lại mùa 3, Voice 3 vẫn sẽ xoay quanh những người làm việc tại trung tâm tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp 112. Lần này họ sẽ phải đối đầu với một thế lực xuyên quốc gia đứng đằng sau trang web đen tối lan truyền trên mạng.
Từ khóa


Xem phim GIỌNG NÓI 3 xem phim Voice 3 xem phim GIỌNG NÓI 3 full hd xem phim GIỌNG NÓI 3 vietsub xem phim Voice 3 vietsub review phim review phimGIỌNG NÓI 3 review phimVoice 3 xem phim Voice 3 full hd xem phim Voice 3 1080 xem phim GIỌNG NÓI 3 1080