Review


Tóm tắt


Phim về một cụ ông 90 tuổi có tên là Leo Sharp vận chuyển ma túy cho băng đảng Sinaloa. Ông Sharp là một cựu chiến binh Thế Chiến Đệ Nhị, hoàn toàn không có tiền án và đi giao ma túy được mấy chục năm …


Từ khóa


Xem phim GIÀ GÂN xem phim The Mule xem phim GIÀ GÂN full hd xem phim GIÀ GÂN vietsub xem phim The Mule vietsub review phim review phimGIÀ GÂN review phimThe Mule xem phim The Mule full hd xem phim The Mule 1080 xem phim GIÀ GÂN 1080