Review


Tóm tắt


Giới thiệu phim Fighting for the Motherland

Kết quả hình ảnh cho Fighting for the Motherland

Fighting for the Motherland: Năm 1161, lãnh thổ của Đại triều Tống bị chia cắt, và Jin Zhuwan Yan Liang đã xâm chiếm và chiếm đóng Đồng bằng Trung tâm. Người dân ở đồng bằng miền Trung không thể chịu đựng được sự nghiền nát khắc nghiệt và đứng dậy để chiến đấu trở lại.Từ khóa


fighting for the motherland 1162, fighting for the motherland chinese movie, fighting for the motherland 2019, fighting for the soviet motherland,