Review


Tóm tắt


Elkano, lehen mundu bira tiết lộ một trong những cuộc phiêu lưu thú vị nhất từng được kể: vòng đầu tiên trên thế giới. Một hành trình vòng tròn bắt đầu từ nơi nó kết thúc, nhưng từ đó sẽ không có gì giống nhau. Đây là biên niên sử của hai nhà hàng hải đã nắm quyền điều hành lịch sử để thay đổi tiến trình của loài người. Một chuyến đi bắt đầu dưới sự chỉ huy của Fernando de Magallanes và kết thúc bởi Juan Sebastián Elcano, nhân vật chính thực sự của câu chuyện này.

 

hành trình bốn bể 

hành trình bốn bể

Từ khóa


Elcano và Magellan: Hành Trình Bốn Bể, Elcano và Magellan: Hành Trình Bốn Bể lịch chiếu, Elcano và Magellan: Hành Trình Bốn Bể vietsub,