Review


Tóm tắt


Một chiếc tàu đánh cá trá hình của Anh đã bị tai nạn. Trên tàu có một thiết bị giải mã tiên tiến được gọi là ATAC, cái mà người Anh sử dụng để truyền tín hiệu cho hạm đội Polaris của họ. Người Anh đã cử James Bond đến để điều tra nhưng một khi quân Soviets biết được mất mát này của người Anh, chúng sẽ lợi dụng để phát động tấn công. Vì vậy, việc lấy lại cỗ máy là việc phải làm bằng mọi giá...

Quảng cáo

Từ khóa


Xem phim ĐOẠN BĂNG KINH HOÀNG 3 (CUỘN BĂNG CHẾT CHÓC 3) xem phim V/H/S Viral xem phim ĐOẠN BĂNG KINH HOÀNG 3 (CUỘN BĂNG CHẾT CHÓC 3) full hd xem phim ĐOẠN BĂNG KINH HOÀNG 3 (CUỘN BĂNG CHẾT CHÓC 3) vietsub xem phim V/H/S Viral vietsub review phim review phimĐOẠN BĂNG KINH HOÀNG 3 (CUỘN BĂNG CHẾT CHÓC 3) review phimV/H/S Viral xem phim V/H/S Viral full hd xem phim V/H/S Viral 1080 xem phim ĐOẠN BĂNG KINH HOÀNG 3 (CUỘN BĂNG CHẾT CHÓC 3) 1080