Review


Tóm tắt


Năm dị nhân trẻ tuổi , vừa khám phá ra khả năng của mình khi bị giam giữ trong một cơ sở bí mật chống lại ý chí của họ, chiến đấu để thoát khỏi tội lỗi trong quá khứ và tự cứu mình. 

 

Dị Nhân Thế Hệ Mới 

The New Mutants dự kiến sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 4 năm 2020. Ban đầu nó sẽ được phát hành vào ngày 13 tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên, bộ phim đã bị trì hoãn đến ngày 22 tháng 2 năm 2019, trước khi bị hoãn lại đến ngày 2 tháng 8 năm 2019. Vào tháng 3 năm 2019, The Hollywood Reporter chỉ ra rằng bộ phim có thể không được phát hành theo lịch trình của nó, và thay vào đó có thể được phát hành trên Disney + sau khi Disney mua lại Fox . Tại CinemaCon 2019, Walt Disney Studios đã xác nhận rằng bộ phim sẽ tiếp tục phát hành sân khấu. Tuy nhiên, vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, Disney đã đẩy bộ phim trở lại vào tháng 4 năm 2020, như một phần của sự thay đổi trong lịch phát hành của họ

 

Từ khóa


dị nhân thế hệ mới trailer, dị nhân thế hệ mới thuyet minh,