Cheap Cheonlima Mart

Cheap Cheonlima Mart

Cheap Cheonlima Mart (2019)


0 người đánh giá


Đánh giá phim (0 lượt)

REVIEW


TÓM TẮT NỘI DUNG PHIM


Tác phẩm xoay quanh chàng quản lý ưu tú muốn hồi sinh Cheonlima Mart - nơi lưu đày chính thức của tập đoàn Daema và cũng là siêu thị giá phải chăng, không vận hành theo phương thức truyền thống vốn coi trọng khách hàng. Trái ngược với anh là vị chủ tịch luôn áp bức người khác với ý định phá hủy siêu thị.

 

Tác phẩm xoay quanh chàng quản lý ưu tú muốn hồi sinh Cheonlima Mart - nơi lưu đày chính thức của tập đoàn Daema và cũng là siêu thị giá phải chăng, không vận hành theo phương thức truyền thống vốn coi trọng khách hàng. Trái ngược với anh là vị chủ tịch luôn áp bức người khác với ý định phá hủy siêu thị. 

DIỄN VIÊN


PHIM LIÊN QUAN


Không có phim liên quanTừ khoá
cheap cheollima mart, cheap cheollima mart webtoon, cheap cheollima mart asianwiki,