• Vu Mông Lung

  • Năm sinh : 1988
  • Nơi sinh :Trung Quốc
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Vu Mông Lung, sinh ngày 15 tháng 06 năm 1988, là nam diễn viên, ca sĩ người ở thành phố Ô Lỗ Mộc Tề thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện đào tạo nghệ thuật biểu diễn Bắc Kinh năm 2010