• Verdi Solaiman

  • Năm sinh : 1975
  • Nơi sinh :Indonesia
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Đề cử: Bandung Film Festival for Commendable Film Supporting Actor,