• Trần Chí Thành

  • Năm sinh : Chưa có thông tin
  • Nơi sinh :Việt Nam
  • Nghề nghiệp : Đạo diễn

Tiểu sử