• Shim Hyung-tak

  • Năm sinh : 1978
  • Nơi sinh :Hàn Quốc
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Shim Hyung-tak (Sim Hyung-tak) (sinh ngày 12 tháng 1 năm 1978 nhưng anh và gia đình tổ chức sinh nhật âm lịch, ngày 4 tháng 12 năm 1977.) là một diễn viên Hàn Quốc. Anh tham gia các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như The Road Home (2009), Three Sisters (2010), Welcome Rain to My Life (2012), You Are the Boss! (2013), Let's Eat (2014) và Miss Mamma Mia (2015). [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Ông nổi tiếng với Doraemon Mania.