• Phan Như Thảo

  • Năm sinh : 1988
  • Nơi sinh :Việt Nam
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử