• Nicholas Galitzine

  • Năm sinh : 1900
  • Nơi sinh :Anh
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử