• Nhất Trung

  • Năm sinh : 1982
  • Nơi sinh :Việt Nam
  • Nghề nghiệp : Đạo diễn

Tiểu sử