• Nguyễn Lan Phương

  • Năm sinh : 1983
  • Nơi sinh :Việt Nam
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Đến năm 18 tuổi, Lan Phương lên TP Hồ Chí Minh để đi học, Cô cùng lúc học và tốt nghiệp Khoa kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương và khoa Diễn viên của trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Lan Phương hoạt động nghệ thuật trong khá nhiều lĩnh vực khác nhau, tại Việt Nam và nước ngoài. Các năm đại học Lan Phương gắn liền với các mái ấm tình thương, các lớp học tình thương như Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tập Christina Noble, mái ấm khiếm thị Nhật Hồng, lớp tình thương phường 9, quận Phú Nhuận...