• Lee Won-joon

  • Năm sinh : 1987
  • Nơi sinh :Hàn Quốc
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Là diễn viên trẻ người Hàn Quốc.