• Kim Yong-soo

  • Năm sinh : 1966
  • Nơi sinh :Hàn Quốc
  • Nghề nghiệp : Đạo diễn

Tiểu sử