• Jin Tae-hyun

  • Năm sinh : 1981
  • Nơi sinh :Hàn Quốc
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Jin Tae-hyun (sinh ra Kim Tae-hyun vào ngày 15 tháng 2 năm 1981) là một diễn viên Hàn Quốc. Vào tháng 12 năm 2014, Jin tuyên bố đính hôn với bạn diễn Pure Pumpkin Flower, Park Si-eun. Cặp đôi kết hôn vào tháng 7 năm 2015.