• Jeremy Irons

  • Năm sinh : 1948
  • Nơi sinh :Anh
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Jeremy John Irons (sinh ngày 19 tháng 09 năm 1948) là một diễn viên Anh.