• Jeong Yeong-suk

  • Năm sinh : 1947
  • Nơi sinh :Hàn Quốc
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Học vấn: Đại học Nữ sinh Sookmyung (1970), Soongeui Girls' High School Giải thưởng: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Nữ diễn viên được yêu thích nhất Hạng mục Truyền hình,