• Jeong-seok Kim

  • Năm sinh : 1967
  • Nơi sinh :Hàn Quốc
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Jeong-seok Kim là một diễn viên người Hàn Quốc