• Gary Oldman

  • Năm sinh : 1958
  • Nơi sinh :Anh
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Gary Leonard Oldman là diễn viên người Anh. Ông cộng tác với nhiều nhà làm phim lớn ở Hollywood, gồm Francis Ford Coppola, Christopher Nolan, Ridley Scott, Oliver Stone, Quentin Tarantino, và Robert