• Choi Gwi-Hwa

  • Năm sinh : 1978
  • Nơi sinh :Hàn Quốc
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Diễn viên Hàn Quốc