• Chainarong Tampong

  • Năm sinh : 1983
  • Nơi sinh :Thái Lan
  • Nghề nghiệp : Đạo diễn

Tiểu sử


Là đạo diễn người Thái với nhiều phim nổi tiếng