• Kim Sung-kyun

  • Năm sinh : 1980
  • Nơi sinh :Hàn Quốc
  • Nghề nghiệp : Diễn viên

Tiểu sử


Kim Sung-kyun (sinh ngày 25 tháng 5 năm 1980) là một diễn viên Hàn Quốc . Kim bắt đầu sự nghiệp của mình trong nhà hát, sau đó ra mắt màn hình với tư cách là tay sai trung thành của trùm xã hội đen trong Namless Gangster: Rules of the Time , [1] [2] tiếp theo là vai phụ trong The Neighbor , [3] Trả lời 1994 , [4] [5] Trả lời 1988 [6] và Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016).